Delfsche Donderdaegsche Pas-Gelt (1667)

Titelbeschrijving
Delfsche Donderdaegsche Pas-Gelt Ofte een t’samenspraeck tusschen Pas-Gelt ende Grippel-Penning. Varende in de Schuyt van Delf, Even goet als twee Koppen Coffé, om waeker te maecken, ende om sijn tijd te verdrijven: niet sonder ander profijt, nochtans oock met kleine kosten. Omne Tulit Punctum Qui Miscuit Utile Dulci. — Ridentem Dicere Verum Quis Vetat? —

Periodiciteit
Bedoeld als regelmatig weekblad. Boven de titel vindt men namelijk nog gedrukt: Eerste Weeck en Tweede Weeck. De opzet was elke donderdag te verschijnen (nr. 1, p. [4]); op de laatste bladzijde van nr. 2 wordt een vervolg verwacht. Er zijn echter slechts 2 nrs. bekend.

Bibliografische beschrijving
Elke aflevering bevat 4 ongenummerde bladzijden in kwarto. Er is geen titelblok.

Boekhistorische beschrijving
Impressum: ‘Tot Delft, Gedruct by Grippel-penningh, om Pas-gelt, 1667’.

Inhoud
In deze samenspraken legt de Delftse burger Pas-Gelt (die slechts over muntgeld beschikt) uit aan de rijke, maar gierige en teruggetrokken Grippel-Penning, hoe het zit met de oorlog, en met welke partijen in en buiten Brittannië rekening gehouden moet worden om het verloop te voorspellen: de koning, het parlement, de ‘Petti-foggers’, de ‘Phanatiquen’, de gereformeerden, en nog wat andere belanghebbenden.

Exemplaren
¶ STCN 832114766

André Hanou