Democritus (1769)

Titelbeschrijving
Democritus.

Periodiciteit
Een tweede aflevering is bekend uit een advertentie in de ’sGravenhaagsche Courant van 27 november 1769, luidend: ‘Heden wordt by de meeste Boekverkoopers uytgegeven: No. 2 Democritus, Zedemeester’.

Inhoud
Genoemde advertentie meldt van nr. 2: ‘behelzende: Het […] Verhaal van den Vlissingsche Kermis, zynde de [onleesbaar] van een Abderietsche Liedjes-Zanger’.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

André Hanou