Deugd en Vryheid (1795)

Titelbeschrijving
Deugd en Vryheid.

Periodiciteit
Donderdags weekblad.
In Saakes’ Naamlijst van november 1795 worden 7 nrs. gemeld (p. 195). De verwijzing naar de Zwolse wijkvergadering in maart doet vermoeden dat ze in de eerste helft van 1795 zijn verschenen.

Bibliografische beschrijving
Uitgave in octavo. De bewaard gebleven afleveringen beslaan telkens 8 bladzijden, gepagineerd 17-32 (nrs. 3-4), 41-48 (nr. 6).

Boekhistorische gegevens
Colofon nr. 4: ‘Dit blad wordt uitgegeven door den Boekverkoper F. Clement, weeklyks, op Donderdag, ten ware zulks verhinderd wierde door onvermydelyken drukten, als wanneer het een dag later zal uitkomen’. In nr. 3 wordt inderdaad gezegd dat het volgende nummer pas op vrijdag zal uitkomen (p. 24).
De prijs van zeven afleveringen was volgens Saakes 7 stuivers.

Inhoud
Patriots-revolutionair blad dat vooral is gericht op de ontwikkelingen in Zwolle. Zo wordt in nr. 3-4 gepubliceerd het ‘Conceptplan, door het Gezelschap voor Gelykheid en Vryheid binnen Zwolle, ter oproeping der Burgery […] tot het verkiezen van een aanstaande nieuwe Municipaliteit, als mede van een Commité van Waakzaamheid’.
Andere onderwerpen zijn de discussie over de implicatie van de nieuwe eedformule, het overdreven dragen van rouw (een typisch patriots item) en de vraag of joden niet dan wel als gewone burgers moeten beschouwd worden, en dus, als gelijke rechten hebbend, mogen kiezen en gekozen worden.
Het blad koos gedecideerd voor die emancipatie, in tegenstelling tot de Zwolse wijkvergaderingen (er zijn hierover brieven opgenomen uit de maand maart).

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 559 E 77 (nrs. 3, 4, 6)
Full text

André Hanou