Deutsche Merkur (1773)

Titelbeschrijving
Der Deutschen Merkur.

Periodiciteit
In advertenties in de Leydse Courant, op 27 januari en 3 februari 1773, kondigt de Amsterdamse uitgever P. Meyer aan, dat hij ‘voorneemens is uit te geven in het Nederduitsch Der Deutsche Merkur, durch Hern Wieland’.
Het zal hier gaan om een vertaling van de maandelijks vanaf 1773 verschijnende Der Deutsche Merkur, door Christoph Martin Wieland (1733-1813). Of het is uitgegeven en zo ja, of het als tijdschrift op de markt kwam, is onbekend.

Exemplaar
Geen exemplaar gevonden.

André Hanou