Domoor Reviseur (1801)

Titelbeschrijving
De Domoor Reviseur. Fas est, & ab hoste doceri.
De uitgever adverteert op 25 april 1801 in de Binnenlandsche Bataafsche Courant voor: Domoor Reviseur, of de Zotte Herziener der Staatsregeling. In diverse andere advertenties wordt eveneens voor deze titel geadverteerd.

Periodiciteit
Zaterdags weekblad, verschenen van 25 april t/m 9 mei 1801. Volgens Saakes’ Naamlijst is het blad in december 1801 ‘compleet’ met 3 nummers (p. 286).

Bibliografische beschrijving
Het geheel (in octavo) is gepagineerd p. 1-32. Het eerste nummer is een dubbelnummer van 16 pagina’s; de nrs. 2 en 3 hebben elk 8 pagina’s.
Het titelblok geeft na de titel een afbeelding van een satyrskop, en vervolgt met motto, nummer- en datumaanduiding. Het motto (uit Ovidius’ Metamorfosen) betekent: ‘Het is goed, óók van zijn vijand iets te leren’.

Boekhistorische gegevens
Saakes zegt in zijn Naamlijst van juni 1801 bij de eerste aflevering, dat het blad uitkwam te Den Haag, bij Sneyders, en Van Thienen en Compagnie (p. 234). In december noemt hij de prijs voor het geheel à ƒ 0:4:8 (p. 286). Ook uit de advertentie voor nr. 2 in de Binnenlandsche Bataafsche Courant van 2 mei 1801 blijkt dat de Domoor is uitgebracht door Sneyders van Tienen & Comp’ uit Den Haag. De colofon nr. 1 luidt echter:

Dit dubbeld Nommer wordt voor de ordinaire prys uitgegeeven, en zal voortaan alle Saturdagen by halve bladen voor den prys van 1½ Stuiver worden uitgegeeven by de volgende Boekverkoopers: – als, Te Amsterdam by van der Kroe, Tetterode, Wynands en Schoonevelt; Haarlem Weduwe van Brussel; Leyden Trap; Delft Graauwenhaan en Wiegman; Rotterdam van Santen, J. Hofhout en Zoon en D. Vis; Gouda Verblauw; Schiedam Zweeben; Dorth Blussé en Zoon; in den Haag Plaat, Sneyders en van Tienen; Alkmaar Molkman; Zaandam van Aaken; Hoorn Breebaart en Vermandel en Zoon; Utrecht Weduwe Terveen en Zoon en J. Visch; Deventer Brouwer; Campen Brok, Zwoll Clement; Harderwyk Kastele; Groningen Zudema en Doekema; Leeuwarden Cahais en Vink; Sneek Brandsma; den Bosch Pallier; Breda van Bergen, Bergen op Zoom Verkouteren; Middelburg Weduwe W. Abrahamse; Vlissingen Corbelyn; Zirikzee van Setten; Goes Huisman, van Rossum te Bodegraven van der Wal te Gorkum en verder alom door de geheele Bataafsche Republiek aan een en een halve stuiver.

De nrs. 2 en 3 hebben een sterk ingekorte colofon.

Medewerkers
Van Wissing (2006) noemt de patriotse broodschrijver Bernardus BOSCH, bijgestaan door Pieter ’T HOEN en Pieter Philip Jurriaan Quint ONDAATJE, als auteur resp. medewerkers van het blad.

Inhoud
De Domoor is van plan, zo meldt hij in de eerste aflevering, als reviseur de in 1801 voorgestelde revisie van constitutie en staatsregeling te gaan doornemen. Dat is niet al te moeilijk: vrouw Snaversnel nam in drie minuten het gehele boekdeel door, en wierp het daarna in het toilet! Blijkbaar ligt de sympathie van Domoor meer bij de langzaam in deze jaren wat op de achtergrond rakende democraten.
Dit standpunt wordt ook duidelijk in zijn essay over de overgang van democratie naar aristocratie (in nr. 2), en in een gesprek tussen onder anderen een diplomaat, een Amsterdamse stuiver, mevrouw de Generalissime, een dominee en vrouw Snaversnel (nr. 1).

Relatie tot andere periodieken
In mei 1801 ging de redactie van Janus Janus-zoon, eveneens uitgegeven door Sneyders, en Van Thienen, over naar De Domoor-Reviseur.

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 559 E 69
Full text

Literatuur
¶ Pieter van Wissing, ‘De voetstappen van den onsterfelijken Grijsaart’. Janus en zijn opvolgers (1787-1802)’, in: Tijdschrift voor Tijdschriftstudies 19-20 (2006), p. 14.

André Hanou