Dordrechts Gedenkboek (1785)

Titelbeschrijving
Dordrechts Gedenkboek.

Periodiciteit
Deze periodiek bestaat uit twee afleveringen, die nadien vervolgd werden als Mengelwerk van het Dordrechts Gedenkboek (1785-1787). De uitgever meldt het verschijnen van het ‘eerste blad’ van het Dordrechts Gedenkboek in de Leidse Courant van 20 mei 1785, met de toevoeging dat het telkens door één of twee bladen zal worden vervolgd, ‘kunnende om den kleinen oplaag niet verder verzonden worden’.

Bibliografische beschrijving
In octavo. De twee afleveringen zijn gepagineerd 1-22, 23-36. Het titelblok bevat alleen de titel.

Boekhistorische beschrijving
Impressum: ‘Te Dordrecht, Bij Hendrik de Haas & Comp. 1785’. Deze uitgever geeft in de Leydse Courant van 20 mei 1795 tevens als verkooppunten: Holtrop te Amsterdam, De Groot te Delft, Van Drecht in Den Haag, en Krap te Rotterdam.

Medewerkers
Het NNBW meent dat deze periodiek het resultaat is van een collectief van schrijvers onder redactie van A.J. VERBEEK (1758-1829). In de eerste aflevering is sprake van een brief van G.B., die snel zal worden opgenomen, en een dichtstukje van R.V.H. dat meer iets is voor de Politieke Kruier.

Inhoud
Nr. 1 beschouwt de in zekere zin gelukkige afloop van de vierde Engelse oorlog: de vrijheidszin is na lange slaap nu gewekt. Volgen enige gedachten over de praktische ontwikkelingen op dit terrein vanaf 1782; en mededelingen bestemd voor correspondenten.

Exemplaren
¶ Leiden, Universiteitsbibliotheek: 2403 A 23
Full text

André Hanou