Drentsche Courant (1797)

Titelbeschrijving
Drentsche Courant.

Periodiciteit
In 1797 diende de uitgever van de Ommelander Courant, Leonard Bolt, bij het bestuur van de Landschap Drenthe een verzoek in om ‘eene Drentsche Courant, met het wapen van Drenthe voorzien te mogen drukken’. Ook de Groninger boekverkoper Jannes van Groenenbergh en de eveneens uit Groningen afkomstige boekdrukker Adam F. Vos dienden zo’n verzoek in.
Omdat Bolt al zaken deed met de Landschap Drenthe, hoopte hij het octrooi te kunnen bemachtigen. Volgens Tammeling was hij van plan de Drentsche Courant als kopblad van zijn eigen Ommelander Courant in de markt te zetten. Het bestuur stond niet onwelwillend tegenover het idee van een Drentsche Courant, maar wilde er alleen zijn goedkeuring aan hechten ‘wanneer iemand in deze Landschap wonende, zich daartoe aanbiedt’. Dat gebeurde pas in 1823.

Exemplaar
Niet in de achttiende eeuw verschenen.

Literatuur
¶ B. Tammeling, De krant bekeken. De geschiedenis van de dagbladen in Groningen en Drenthe (Groningen 1988), p. 45.

Rietje van Vliet