Droomer (1769-1770)

Titelbeschrijving
De Droomer.

Periodiciteit
Op 1 maart 1770 adverteert de uitgever in de Oprechte Haerlemsche Courant voor de 12 afleveringen die op dat moment zijn verschenen en voor nr. 13 dat nog in de maak is. Indien het een weekblad is, moet nr. 1 begin december 1769 voor het eerst in de winkel hebben gelegen. Of nr. 13 is verschenen en nog vervolgen heeft gehad, is niet bekend.

Boekhistorische gegevens
Genoemde advertentie is geplaatst door de Amsterdamse boekverkoper Gerrit Klyn, gevestigd in de Beurssteeg (begin van het Rokin, bij de Dam). Hij noemt het tijdschrift een ‘vrolyk en zinryk Vertoog’ en heeft het ‘met goed Succes uitgegeeven’. Prijs per aflevering: 1½ stuiver. Aan de verkoopadressen te zien heeft Klyn een ruim verspreidingsgebied op het oog:

Nymegen by H. Wolfsen; Arnhem W. Troost; Dord A. Blussé; Haarlem J. Bosch; Delft E. van der Smout; ’s Hage Weynants; Leid. P. vander Eyk; Rott. D. Vis; Middelb. P. Gillissen; Vlissingen P. de Payenaar; Utr. G. van der Veer; Leeuwaard. Chalmot; Harlingen F. van der Plaats; Sneek Zeilstra; Groningen L. Huysing; Gouda J. van der Klos; Alkmaar J. Hoogeland.

Medewerkers
Nicolaas Hoefnagel schrijft in zijn Amsteldamsche Democriet (p. 5) dat Willem OCKERS de schrijver is van de Droomer. Deze broodschrijver, door Jongenelen een notoire kroegtijger genoemd, leverde vrijwel uitsluitend anonieme gelegenheidsgedichten, artikelen, pamfletten en vertalingen. Veel van zijn geschriften werden beschouwd als staatsgevaarlijk, godlasterlijk of pornografisch. Met zijn De waare held (1769) nam hij deel aan de Socratische oorlog (1768-1769). Mogelijk heeft deze polemiek hem aangezet tot het schrijven van nr. 13 (zie hieronder).

Inhoud
De 13 afleveringen hebben blijkens de advertentie de volgende inhoud:

No. 1. behelst, een Droom over het Droomen; No. 2. Beschryving van den Tempel der Droomen; 3 en 4 Zaamenspraak tusschen Dokter Zwiff, Amfiktion een Droom Bedieder, en Johan Röthe, Profeet van Amsterdam; 5 het Droom Orakel beslooten met een Reedevoering tot lof van de geheiligde Droomen, doorFr. Baltes en Nostradamus, en het Patent van Morfeus; 6, 7 en 8 het Leeven is een Droom; Nadruklyk Tafereel van de Waereld; 9 de Waanwyze Hollander; 10 Reistogt naar de Zon en de Planeeten, Mercurius en Venus; 11 en 12 een Droom over de Lotgevallen van een valse Ryksdaalder; No. 13. zal een Droom over het Standbeeld van SOCRATES, op de Hofstede Yverblind behelzen […].

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Bronnen
¶ [Nicolaas Hoefnagel], De Amsteldamsche Democriet op zyn nieuwsgierige vraag-stoel. Of de voorname heer uit Noordholland, bespot. Waarin onderzogt word, of Willem Ockers het caracter of rang van een Voornaam Heer (zo als hy zich zelfs noemt, volgend zeker brief, door den Heer N. Hoefnagel geschreven,) waard is, en waar in zyn voornaamheid bestaat? (z.p. z.j. [1772]).

Literatuur
¶ Ton Jongenelen, ‘Mordechai. Illusie en werkelijkheid in het spectatoriale blad De Koopman’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 26 (2003), p. 94-108
¶ Ton Jongenelen, ‘De Socratische Oorlog (1768-1769). Een terreinverkenning op de linkerflank van de Nederlandse verlichting’, in: Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland. Documentatieblad van de Werkgroep Sassen 5 (1994), nr. 1/2, p. 77-91.

Rietje van Vliet/Ton Jongenelen