Echo (1797)

Titelbeschrijving
Echo.

Periodiciteit
De datering is op grond van de vermelding in het radicalen-tijdschrift De Oppermacht van het Volk (1797), p. 1-2.
Mogelijk wordt met de Echo hetzelfde tijdschrift bedoeld dat samen met een groot aantal andere periodieken op 7 september 1797 werd verboden:

In aendagt nemende dat, om de existeerende saemenzweering te verdooven, om den burger-oorlog en de algemeene bloedstorting die er het onvermydelyk gevolg van gingen worden, te voorkomen, niets dringender is dan het fransch grond-gebied te zuyveren van de opentlyke vyanden der vryheyd en der constitutie.

De eigenaars, ondernemers, directeuren en schrijvers van deze periodieken, waaronder dus de Echo, ‘zullen, zonder uytstel, gedeporteerd worden in de streeke door het directoire aen te wyzen’. Verder werden hun goederen geconfisqueerd.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Bronnen
¶ Recueil des lois de la République Française, et des arrêtés du Directoire Exécutif, deel 8 (Gent, A.B. Stéven [1797]), p. 371-374 (wet nr. 1164, d.d. 22 Fructidor V).

André Hanou