Echte Brieven Uit de Armée (1744)

Titelbeschrijving
Echte Brieven Uit de Armée en ’t Campement van de Troupes van Haare K.M. van Hongaryen en derzelver Auxiliaire Hulpbenden in de Nederlanden.

Periodiciteit
Van deze periodiek zijn nog slechts de nrs. 4 en 7 bekend. Deze zijn in briefvorm en gedateerd respectievelijk 14 augustus en 13 september 1744. Dit betekent dat deze brieven wekelijks werden verstuurd en gepubliceerd.

Bibliografische beschrijving
Blad in kwarto, ongepagineerd. De afleveringen bevatten telkens 8 pagina’s. Rechtsboven het titelblok vindt men de nummeraanduiding.

Boekhistorische gegevens
Colofons:

Te Utrecht, By J.H. Vonk van Lynden, Boekverkoper 1744. NB. Deze Brieven zyn te bekomen t’Amsterdam, by S. Schouten, Wor, en Gerving; Delft, van der Kloot; Haarlem, van Lee; Rotterdam, Losel, Beman, en Bosch; Leyden, Bonk; ’s Hage, O. en P. van Thol; Dort, van Braam; Arnhem, de Gast, en Meulemans; Nymegen, de Roever; Harderwyk, Brinkink; Middelburg, Bakker; Zutphen, van Hoorn; Amersfoort, Pannekoek; Gouda, Staal; Bommel, Kanneman; en andere Plaatsen meer.

Medewerkers
Blijkens de titelpagina is het blad ‘geschreeven door een Offficier van dezen Staat, Die onder deselve dient, en van veele Zaaken Oor- en Oog-getuigen is, of van dezelve door Geloofwaardige berichten geinformeert word, opgestelt tot Dienst der Nederlanderen’.

Inhoud
De anonieme officier rapporteert tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748), vanuit het kamp van Cisoin (bij Doornik), over de oorlogshandelingen van vooral de Oostenrijkse troepen tegen de binnengevallen Fransen.
Het toneel van de strijd zijn de Zuidelijke Nederlanden: Rijssel, Orchies, Doornik, Gent. Een en ander wordt aangevuld met mededelingen over de bezienswaardigheden van de streek en de stemming onder de troepen.

Exemplaren
STCN 143479911
Full text

André Hanou