Echte en Naauwkeurige Naamlyst van alle de geenen welke zich in den Huwelyken Staat zullen begeeven – editie Utrecht (1792-1798)

Zie Naamlijst Utrecht (1792-1798).