Echte en Naauwkeurige Naamlyst van alle de geenen welke zich in den Huwelyken Staate zullen begeeven – editie Den Haag (1790-1811, 1814-1856)

Zie Naamlijst Den Haag (1790-1811, 1814-1856).