Echte Oranje Patriottische Nymeegsche Zanger (1787)

Titelbeschrijving
De Echte Oranje Patriottische Nymeegsche Zanger, vrolyk kweelende tot Troost der Verdrukte waare en oprechte Vaderlanders, in Nederland. (Onder de Troostbaare Spreuk:) Onder de Verdrukking groeijen wy. Tweede stukje.

Periodiciteit
Slechts deze tweede aflevering is bekend.

Bibliografische beschrijving
In octavo. Deze aflevering is gepagineerd 1-16 (p. 1 is de titelpagina). Onder hun eigen titel zijn vijf liederen opgenomen.

Boekhistorische gegevens
Impressum: ‘Zyn te bekomen voor één en een halve st. te Rotterdam, by Bal, Hofhoud, ’s Hage Age, Stechwey, Leyden Perk, Utrecht van Rossum, Delft Poelman, Amsterdam Coertse, Arends, Trop, Hoorn Brouwer, Poelenburg; en alöm’.

Inhoud
Vier van de vijf liederen zijn zéér orangistisch. Het eerste bijvoorbeeld is een lied bij het planten van meibomen (daarbij een oranjeboom), 1 mei 1787, door Nijmeegse schutters van het Oranje-blanche-bleu-vaandel. ‘Eeuwig zal ’t Oranje groeijen / In ’t Gezigt van democraat’ (p. 10).

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 11 B 4:1
¶ Full text nr. 2

André Hanou