Eenige Courant zonder Naam (1795)

Titelbeschrijving
De Eenige Courant zonder Naam, en Zonder Vervolg; houdende veelerlei soort van Nieuws-Tijdingen, en verscheidene Veel-Beduidende-Advertentien.

Periodiciteit
Dit is geen periodiek maar een eenmalige uitgave. De titel speculeert echter op de verwachting dat de naam wijst op een echte periodiek; en wel een relatie zal hebben met het systeem van periodieken (kranten) in het algemeen.

Bibliografische beschrijving
De uitgave bevat II (titelpagina) en 20 bladzijden, in octavo.

Boekhistorische gegevens
De colofon op de titelpagina meldt:

Te Alkmaar bij Molkman en Comp.; Haarlem Beets; Leijden Herding, Honkoop, Mortier; Meerburg en Pont; ’s Hage Leuwenstein, Klis en Bakhuizen; Amsterdam ten Brink, Kuijper, Wed. Dóll, van Vliet, Keijzer, Poster en Wijnands; Rotterdam D. Vis, van den Dries, Pols en van Santen; Dordrecht de Haas; Middelburg Keel, en verder alom bij de voornaamste Boekhandelaars. a 5½ Stuiver.

Inhoud
Verzonnen nieuws over vooral binnenlandse ontwikkelingen, waarschijnlijk rond 1795: de auteur heeft het nogal voorzien op de vergaderingen van volksrepresentanten. Hierbij wordt alles behandeld met behulp van fictieve namen voor plaatsen en personen. De auteur lijkt geïnspireerd door naamgeving zoals ontwikkeld in de Janus van 1787.
Enkele onderwerpen: de manie van maatschappijen en sociëteiten om prijsvragen uit te schrijven; in Zevenhuizen heeft men een ‘Staatkundig-Mechanische Toverlantaarn’ uitgevonden die achter elkaar voorstellingen produceert; een rekwest van Moses Listong om ook tot de mensen gerekend te mogen worden is afgewezen (het antwoord is ondertekend door secretaris Superstitiosus).

Exemplaren
STCN 154311480
Full text

André Hanou