Echte Berigten (1813-1814)

Titelbeschrijving
Echte Berigten, Officieele Stukken en Bulletins, bevattende de Correspondentie, Manifesten, Proclamatien en Aanspraken, betrekkelijk de Veldtogten der Geallieerde Mogendheden tegen de Franschen in Spanje en Duitschland.

Periodiciteit
Van dit periodiek zijn 6 afleveringen verschenen. Nr. 1 verscheen al in 1813; vgl. Saakes’ Naamlijst 6 (1814) p. 3 en 36.
Oorspronkelijk lijken er 5 afleveringen gepland te zijn: ‘Zullende met No. 5 dit Werk geheel kompleet zijn’, meldt de fondscatalogus van de uitgever, die is opgenomen in nr. 2 van De Nieuwe Fakkel.

Bibliografische beschrijving
De afleveringen zijn genummerd nr. 1-6. Zij hebben een eigen titelpagina, met de toevoeging ‘Naar het Engelsch’. Ze zijn 60 à 70 pagina’s (in octavo) groot. Het geheel is doorgenummerd p. 1-450.
Elke aflevering bevat daarnaast enkele pagina’s voor- of nawerk, voornamelijk bestaande uit een toegevoegde titelpagina en het fonds van uitgever Maaskamp (hij specialiseert in de uitgave van portretten van leden van de Oranjefamilie). Aan het eind van nr. 6 is een inhoudsopgave te vinden.
Het tekstgedeelte heeft geen apart kopje, maar begint onmiddellijk met het afdrukken van de brieven, rapporten, berichten van het slagveld en andere documenten.

Boekhistorische gegevens
Het impressum op de titelpagina van de gehele bundel luidt: ‘Te Amsterdam, Bij E. Maaskamp, Dam en Kalverstraat No. 1. 1814’.
Prijs per aflevering: 11 stuivers (opgave in nr. 5, p. II).

Medewerkers
Mogelijk is de vertaler/bewerker Martinus Gerardus Engelkamp (1772-1823), die soortgelijk werk bij deze uitgever op zijn naam heeft staan.

Inhoud
Vertaling uit of bewerking naar het Engels, aldus de titelpagina.
In de inleiding van het openingsnummer, getiteld ‘Aan het Hersteld Nederland’, wordt de uitgave gemotiveerd: de Nederlanders hebben van alle nieuws in 1813 slechts de Franse versie mogen vernemen; het is tijd om te leren wat werkelijk gebeurd is.
De titel geeft reeds duidelijk aan welk soort nieuws op diplomatiek en militair gebied dat betreft. Er wordt geen commentaar of analyse toegevoegd; men vindt slechts documenten, verslagen, berichten.
Nr. 6 is uitsluitend gewijd aan de positie van Zweden met betrekking tot Napoleon en de Fransen in de laatste jaren.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: 221 D 32
Full text

André Hanou