Entertainment Instructer of de Vermaeklyken Onderregter (1724)

Titelbeschrijving
The Entertainment Instructer [sic] of de Vermaeklyken Onderregter.

Periodiciteit
De uitgever adverteert in de Amsterdamse Courant van 15 augustus 1724 dat het tweetalige blad ‘op Maendag den 28 Augusty uitgegeeven [zal] worden, om weekelyks vervolgt te worden’. Het is bij deze ene advertentie gebleven. Of de plannen doorgang hebben gevonden, is zeer de vraag.

Boekhistorische gegevens
Genoemde advertentie is geplaatst door Harmanus Ryke, boekverkoper in de Pijlsteeg te Amsterdam.

Medewerkers
Het Engelse origineel is van ene Jonathan Toft, aldus de advertentie, en de vertaler is ene J.V.D.B.M.

Inhoud
Het werk wil een humoristisch blad zijn en bevat, aldus de advertentie, ‘aenmerkingen over allerhande zaken, niet alleen als ze zyn, maer ook als ze behooren te zyn’.
Een dergelijke vrolijke en moralistische insteek heeft zeker niet het boek met de vergelijkbare titel Den Engelschen ende Ne’erduitschen onderrichter. Dit tweetalige leerboek Engels van François Hillenius verscheen in 1664 voor het eerst en beleefde daarna nog menige herdruk.
Welk origineel wel aan het weekblad ten grondslag lag, is niet duidelijk.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Rietje van Vliet