Ernstige Overdenker (1796)

Titelbeschrijving
De Ernstige Overdenker.

Periodiciteit
Voor de nrs. 1 en 2 wordt geadverteerd in de Rotterdamse Courant van 24 september 1796. Er verschijnen twee afleveringen per week, zo is de bedoeling.

Boekhistorische gegevens
De uitgever is niet bekend. Genoemde advertentie meldt slechts dat het blad verkrijgbaar is bij de Rotterdamse boekverkopers, ‘alsmede in de Buitensteden, by de voornaamste boekhandelaars’.

Inhoud
Volgens de advertentie bevat nr. 1 ‘verscheiden Bedenkingen, toepaslyk op dezen tegenwoordigen tyd, in ’t ware Daglicht gesteld, zonder eenig de minste schyn van Partydigheid’.
Nr. 2 zal gaan, aldus de adverteerder, ‘over eene zeer aanneemlyke Geldheffing, voor het Land en Burgery’.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet