Ernstige Samenspraak tusschen Een Oud Patriot, Vryheidszoon en een Boertje (1787)

Titelbeschrijving
Ernstige Samenspraak tusschen een Oud Patriot, Vryheidszoon en een Boertje. 

Periodiciteit
Maandags weekblad waarvan nog slechts de eerste aflevering bekend is. De datering is gebaseerd op de inhoud van het blad.
Het is de bedoeling geweest het blad te vervolgen, gezien de opmerking aan het einde: ‘tot aanstaande Maandag, dan zelle we een Eendragts Vriend mee brengen’.

Bibliografische beschrijving
Blad in kwarto; de aflevering telt 4 ongenummerde bladzijden in tweekoloms opmaak.

Boekhistorische gegevens
De colofon meldt waar het blad te koop is:

te Amsterdam, by de Kruyf, Braave, Trop en Arends; Haarlem, Tetmans; Middelburg, V. Os; Vlissinge Nortier; Zirkzee, De Kanter; ’s Hage, d’Agé en Stechwey; Leyde, Perk; Delft, De Groot; Schiedam, Poolman; Vlaardinge, Nykerk; Utrecht Otterloo en V. Rossum; Rotterdam N. Cornel, Bal, Van Dyk, H. Wyt, Hendrikse, Kraeft, Hofhout, Straatman, Batenburg, Van Ginkel, enz.

Prijs per aflevering: 4 duiten.

Inhoud
In dit gesprek wordt de vrijheidszoon (een ‘nieuwe’ patriot) ervan op de hoogte gesteld dat er een omwenteling geweest is en dat alles nu Oranjeboven! is. Hij zegt daarop alleen maar noodgedwongen te hebben moeten meedoen en dat hij in zijn hart een echt prinsman is. Vervolgens worden nieuwtjes uitgewisseld, zoals over de gevangenneming van Capellen tot de Marsch en het afvoeren van gevangenen naar en door Nijmegen.

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 939 G 48
Full text

André Hanou