Europisch Staats- en Oorlog Journaal (ca. 1787)

Titelbeschrijving
Europisch Staats- en Oorlog Journaal.

Periodiciteit
Zeer waarschijnlijk zijn de plannen om het Europisch Staats- en Oorlog Journaal te beginnen, nooit verwezenlijkt en is het gebleven bij een Berigt aan het geleerde Publiek wegens uitgave van het nieuwe dagblad Europisch Staats- en Oorlog Journaal (Amsterdam, J.C. Roeder [z.d.]). Wellicht heeft de uitgever dit bericht rondgestuurd nadat zijn Holländische Zeitung (1785-1787) verboden was en hij naar mogelijkheden zocht om zijn persen in bedrijf te houden.

Boekhistorische gegevens
Het bericht over de nieuwe krant is afkomstig van Johann Christoph Roeder (Röder) (†1800), een Duitse uitgever-boekverkoper die in 1783 op attestatie lid werd van het Amsterdamse boekverkopersgilde. Hij had duidelijk ambities op het gebied van de dagbladjournalistiek. Zijn Holländische Zeitung verscheen tweemaal per week, werd geschreven door de patriot Johan Hendrik Swildens en vertaald door de lutherse predikant Esdras Heinrich Mützenbecher. Roeder was ten tijde van de Holländische Zeitung gevestigd op de Prinsengracht, bij de Egelantierstraat. Dit adres wordt tevens genoemd in het genoemde Berigt aan het geleerde Publiek. In 1789 zat hij achter de Beurs te Amsterdam en opereerde hij onder de naam J.C. Röder en Compagnie.

Medewerkers
Hoewel er geen enkel bewijs voor gevonden is, zou Swildens de beoogde redacteur geweest kunnen zijn van het Europisch Staats- en Oorlog Journaal.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Bronnen
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: KVB PPA 641:23 (prospectus).

Literatuur
¶ I.H. van Eeghen, ‘Christiaan Andriessen in zijn jonge jaren. Smollett; Kotzebue en Shakespeare in de Hoogduitse Schouwburg’, in: Jaarboek Amstelodamum 80 (1988), p. 149-178, aldaar p. 175 (nt. 21)
¶ J.I. van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren, deel 2 (Leiden, 1885), p. 674.

Rietje van Vliet