Europische Courant (1642-1646 e.v.)

Titelbeschrijving
Europische Dingsdaeghs [Donderdaeghs, Saterdaeghs] Courant.
¶ De spelling varieert enigszins. Ook: Evroopse Donderdaegs Courant, de Evropische Covrant.
¶ Er verschenen ook extra nummers.

Periodiciteit
De krant verscheen driemaal per week: op dinsdag, donderdag en zaterdag. Er zijn alleen afleveringen bewaard gebleven uit 1642-1646.

Bibliografische beschrijving
Folio; gedrukt in twee kolommen. Het titelblok bevat de in italic gezette titel en het volgnummer. De broodtekst is in gotische letter gezet.

Boekhistorische gegevens
Op 7 april 1644 luidt het impressum: ‘t’Amsterdam Ghedruckt by Matthijs van Meininga, Courantier, woon. in Sinter Niclaes-straet inde Courant, ende worden mede uytgegeven op den Dam inde twee Hammen’.

Inhoud
Nieuwsblad met, als eerste, de rubriek ‘Laatste Nieuws’.

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: C 1101 [: 1, 2, 3] (diverse nrs. uit 1642-1646, aanwezig in de Kungliga Biblioteket Stockholm); C 1112 [: 2, 16, 17, 18, 19] (enkele nrs. uit 1643-1646, aanwezig in het Niedersächsisches Staatsarchiv Oldenburg)
¶ Gent, Universiteitsbibliotheek: BIB.MEULMAN 2670 (7 april 1644) (zie illustratie hierboven)
¶ Zürich, Zentralbibliothek: Alte Drucke, Magazin 06, Q 481: b en b.4 (twee nrs.)
Full text 7 april 1644.

Literatuur
¶ A. der Weduwen, Dutch and Flemish Newspapers of the Seventeenth Century (Leiden, Brill 2017), p. 543–565
¶ G.A., Evers, ‘De Utrechtse “Nieuwstijding”, “Mercurius” en “Europische courant”, in: De Tampon 21 (1940/41), p. 62-80.

Rietje van Vliet