Extract der Gazetten (1785)

Titelbeschrijving
Extract der Gazetten, Behelzende de Nieuwste en beschryfweerdigste Maeren uyt verscheyde Landen aangebragt, opgeheldert met geographische en historische aenmerkingen.

Periodiciteit
Weekblad. Door het geringe aantal exemplaren dat bewaard is gebleven, is niet duidelijk hoe lang het Extract der Gazetten heeft voortbestaan. Het laatst bekende exemplaar betreft nr. 26.

Bibliografische beschrijving
De afleveringen tellen 16 pagina’s in octavo.

Boekhistorische gegevens
Uitgegeven door de Leuvense notaris Joannes Baptista (Jan-Baptist) Staes en gedrukt door zijn plaatsgenoot Jozef Michel. Vanaf nr. 15 is Jozefs broer Joannes Petrus Georgius Michel de drukker.
Er was voor het blad geen octrooi toegekend omdat het een nadruk betrof. Daardoor moest Staes het blad geregeld ter inspectie voorleggen aan procureur-generaal De Lannoy van de Raad van Brabant. Ook de Geheime Raad had er steeds bemoeienissen mee: als adviescollege van de landsheer ging deze over de drukkersoctrooien.
Prijs: 5 schellingen per half jaar.

Inhoud
Notaris Staes toonde steeds meer sympathie voor de hervormingen die keizer Jozef II in de jaren ’80 doorvoerde, aldus De Canck (1995). Niettemin hadden de bladen van Staes geen uitgesproken politieke kleur.

Relatie tot andere periodieken
Het Extract der Gazetten is een nadruk van de nieuwsberichten uit het pro-jozefistische Algemeyn Nieuwsblad (1785-1789)

Exemplaren
¶ Leuven, Universiteitsbibliotheek: BRES Tabularium VH604/006b (1785 5/6)
¶ Hasselt, Bibliotheek Hasselt Limburg: Preciosa: OD-D-4128.20 (1785, nr. 26)

Literatuur
¶ Hans De Canck, ‘Drukken in revolutietijden. De Leuvense drukkers Michel (ca. 1770-ca. 1820)’, in: Documentatieblad van de Werkgroep Achttiende Eeuw 27 (1995) nr. 2, p. 193-218, aldaar p. 195-196
¶ Jozef Smeyers, Literair- en cultuurhistorische bijdragen: van Rousseau en Amerika tot Aalst en Brussel (Brussel 2004), p. 47
¶ Alfred Berrewaerts, Recherches sur la presse périodique louvaniste (1644-1900) (Brecht 1904), p. 15.

Rietje van Vliet