Extraordinaire Dingsdagsche Leydsche Rymcourant (1783)

Zie Leidsche Zondagsche Rymkoerant (1739).