Extraordinaris Courante uyt het Legher van Syn Princel. Excell. (1633)

Titelbeschrijving
Extraordinaris Courante uyt het Legher van Syn Princel. Excell. voor Rhynberck den 1 Juni.

Periodiciteit
Datering op grond van de colofon. Het is niet duidelijk of we hier te maken hebben met een periodiek verschijnend nieuwsblad; de titel suggereert dit wel. Mogelijk is het een extra editie of een parallelblad van de Arnhemsche Courante (1619-1636).

Bibliografische beschrijving
De bewuste aflevering bevat 4 pagina’s in kwarto. De tekst is niet in kolommen opgemaakt.

Boekhistorische gegevens
Colofon: ‘Gedruckt tot Arnhem by Jacob van Biezen den 4 Juni 1633’.
Jacob van Biesen was als drukker-uitgever in Arnhem actief gedurende de jaren 1632-1677. Hij was getrouwd met de dochter van de statendrukker Jan Jansz., die als een van de eerste drukkers in de Noordelijke Nederlanden vanaf 1619 een wekelijkse krant drukte. In 1630 nam Jacob van Biesen de zaak van zijn schoonvader over.

Inhoud
De krant heeft betrekking op de herovering van Rijnberk (Rheinberg, ten zuiden van Wesel) door de troepen van Fredrik Hendrik in 1633. De stad was tijdens de Tachtigjarige Oorlog een Spaanse enclave, die diverse keren door de Staatse troepen belegerd en veroverd werd.

Exemplaren
De bewuste aflevering zou zich volgens de anonieme auteur van ‘Iets over de couranten en dagbladen’ (p. 185) bevinden in het Vyfde en Seste Reg. vande placcaten, ordonnantien, micciven, [sic] nieuwe tydingen etc. roerende die qualiteyden vuytte landen.

Literatuur
¶ H.C. van Bemmel, ‘De Arnhemsche Courante’ in de eerste helft van de 17de eeuw’, in: Arnhem de Genoeglijkste 13 (1993), p. 190-196
¶ ‘Iets over de couranten en dagbladen in het algemeen, en die van Utrecht in het bijzonder; de laatste uit onuitgegeven stukken, in de archieven alhier rustende, te zamengesteld’, in: Utrecht voorheen en thans. Tijdschrift voor Geschiedenis, Oudheden en Statistiek te Utrecht, 2e serie, 3 (1816) p. 185-186.

Rietje van Vliet