Extraordinarisse Wekelijcke Post-Tijdinghen uyt geheel Europa ende andere Quartieren (1635-1678)

Zie Ordinarissen Postiljoen (1635-1678).