Auteursinstructies lemmata ENT

AUTEURSINSTRUCTIE voor bijdragen aan de Encyclopedie van Nederlandstalige Tijdschriften (ENT) versie: maart 2018

Deelnemers dienen gebruik te maken van de Checklist voor auteurs (versie maart 2018) en de daarin vermelde volgorde van de tien punten aan te houden. Geef de informatie niet in telegramstijl, maar in lopende, korte zinnen.

Koptitel in vet zonder punt weergeven. Daarna volgt meteen de tekst.

Titelbeschrijving
De Hartloper van Staat.
Vanaf nr. 2: De Hardloper van Staat.

Periodiciteit
Wekelijks op een niet bekende dag […]
Indien er geen informatie over een bepaald onderdeel bekend is, kan dit punt worden overgeslagen. Dus geen ‘n.v.t.’ vermelden.

Werk zo alle informatie onder de tien kopjes weg.

 • Het artikel dient in Word in de definitieve versie te worden aangeleverd en per e-mail als attachment te worden gestuurd. Dus svp NIET in het begeleidend e-mailbericht opnemen.
 • Lever de tekst zo plat mogelijk aan, dus niet inspringen, automatisch nummeren of andere codes aanbrengen (uitgezonderd cursiveringen).
 • In tekst worden de titels cursief vermeld. Het hoofdlettergebruik van tijdschrifttitels is conform het origineel.
 • Alle citaten tussen enkele aanhalingstekens plaatsen. Citaten binnen citaten worden aangegeven met dubbele aanhalingstekens.
 • In citaten uit historische teksten kan de oorspronkelijke typografische opmaak (hoofdletters e.d.) en spelling gehandhaafd blijven.
 • Zorg ervoor dat de opties ‘automatisch afbreken’ en ‘volledig uitvullen’ uitstaan als de definitieve tekstbestanden worden weggeschreven.
 • Gebruik de Groene spelling.

Richtlijnen voor de literatuur- en bronverwijzingen

 • Verwijzingen naar artikelen in tijdschriften:
  ¶ W.P. Sautijn Kluit, ‘De Post naar den Nederrhijn’, in: De Nederlandsche Spectator 29 (15 juli 1876), p. 230-233.
 • Verwijzingen naar bundels:
  J.C.H. Blom, R.G. Fuks-Mansfeld, I. Schöffer (red.), Geschiedenis van de joden in Nederland (Amsterdam 1995).
  Niet meer dan drie redacteuren vermelden, indien er meer redacteuren zijn, de eerste noemen gevolgd door: e.a.
 • Verwijzingen naar tekstedities:
  Geconfineert voor altoos. Stukken behorend bij het proces Jacob Campo Weyerman (1739), vermeerderd met een autobiografie, ed. K. Bostoen en A. Hanou (Leiden 1997).
 • Verwijzingen naar archieven:
  Archiefbewaarplaatsen en archieven bij de eerste vermelding voluit vermelden; archiefnummer of archiefbloknummer, alsmede inventarisnummer afkorten, bladverwijzing als ‘fo.’ of ‘p.’:
  ¶ Arnhem, Gelders Archief (GldA), Bataafs Frans Archief, archiefblok 0116, inv.nr 136 (reces 30 juli 1795).
  ¶ Amsterdam, Stadsarchief, Archief Hervormde Gemeente, arch. 376, inv.nr 21, fo. 219 (acta kerkenraad, 18 juni 1739).

Gegevens over publicatiedata en prijzen

 • Zoek in Delpher naar krantenadvertenties: door die te sorteren op datum (oplopend) vind je al snel de eerste advertentie en wellicht daarmee ook de exacte aanvang van het blad.
 • Saakes’ Naamlijst bevat vanaf 1790 veel informatie over de publicatiedata en prijzen per aflevering en/of deel.
 • Van Abkoude/Arrenberg geeft deze informatie ook in het Naamregister van de bekendste en meest in gebruik zynde Nederduitsche boeken (t/m 1772), maar minder volledig.

Zoeken naar full text tijdschriften op internet
Controleer svp goed of u met de juiste tekst/aflevering te maken heeft. Digitaliseerders willen in hun beschrijvingen nog weleens fouten maken.

 • Via de STCN: onderin staat vaak een verwijzing naar full text op Delpher.
 • Via het zoekscherm van Delpher.
 • Via Google Books. Bij een titel staat dikwijls ‘meer edities’, waarmee u meerdere delen, afleveringen, jaargangen vindt.
 • Via de UB Gent: de universiteitsbibliotheek die als eerste haar collectie oude drukken liet digitaliseren.
 • Via Abraham, catalogus van Belgische kranten in bibliotheken en archieven.
 • Via Erfgoed Brugge.
 • Via Hathi Trust. Amerikaans, maar met veel Nederlandstalig werk.
 • Via Gallica, van de Bibliothèque Nationale de France.