Checklist lemmata ENT

CHECKLIST voor lemma’s van de Encyclopedie van Nederlandstalige Tijdschriften tot 1815 [ENT] versie maart 2018

Deze checklist is de vaste indeling voor het beschrijven van een tijdschrift of krant voor de Encyclopedie van Nederlandstalige Tijdschriften (ENT). Wanneer over een onderwerp geen info voorhanden is, hoeft er ook niets vermeld te worden (dus ook geen ‘n.v.t.’). Teksten dienen concreet te zijn, vermoedens en interpretaties worden met feiten gestaafd. Bij titelbeschrijvingen graag hoofdlettergebruik volgens moderne spellingsregels aanhouden. De auteurs dienen de Auteursinstructie te hanteren bij het beschrijven van tijdschrift of krant.

* = Handel naar bevind van zaken; overleg bij twijfel met de redactie.

Kop lemma
– Verkorte titel (zonder eerste lidwoord) met daarachter verschijningsjaren

Titelbeschrijving
– Ook ondertitel
– Cursief. Hoofdlettergebruik conform het origineel (denk ook aan de lidwoorden)
– Varianten op de titel (vermelden mét de betreffende aflevering; bij voortdurende wisselingen over een langere verschijningsperiode: ‘Titel varieert’ *)

Periodiciteit
– Verschijningsjaren, exacte data, aantal verschenen nummers
– Frequentie (inclusief weekdag of -dagen waarop het blad verschijnt)
– Frequentiewijzigingen + redenen
– Privilege (instantie en datum + bronvermelding)
– Verbod of waarschuwing (instantie, datum, reden + bronvermelding)
– Langdurige uitval + redenen

Bibliografische beschrijving
– Formaat (geen collatieformule geven; enkel ‘kwarto’, ‘octavo’ of ander formaat aangeven)
– Aantal pagina’s per aflevering
– Katern titelpagina en titelprent (inclusief omvang, vorm, inhoud en paginering voorwerk)
– Motto (met evt. vertaling; herkomst alleen vermelden indien bekend)
– Prenten, titelvignet (inclusief ontwerper, tekenaar en graveur; geen uitvoerige inhoudelijke beschrijving) *
– Inhoudsopgaven (inclusief eventuele samensteller)
– Stoklijsten (bij lange lijsten: *)

Boekhistorische gegevens
– Plaats(en) van uitgave (letterlijk citeren; mits bekend ook echte naam van een gefingeerde plaats vermelden)
– Toelichting indien eerstvermelde plaats in de ‘stoklijst’ niet de plaats van uitgave is
– Uitgever(s) (letterlijk citeren)
– Financier of mecenas van de uitgave
– Drukker(s)
– Boekverkopers (vermeld in impressum en eventueel uit krantenadvertenties)
– Prijzen (per aflevering, per kwartaal/half jaar/jaargang, katern titelpagina/ titelprent)
– Prijzen speciale nummers, voorwerk, bijlagen, prenten et cetera
– Prijsstijgingen, -dalingen of onjuiste bedragen in advertenties *
– Abonnementsvoorwaarden
– Oplage
– Kosten vervaardiging
– Belastingen
– Aankondigingen/advertenties voor speciale nummers, voorwerk, bijlagen, prenten et cetera in het blad zelf of elders
– Herdrukken/vertalingen

Medewerkers
– Achternamen (bij eerste vermelding van de medewerker de naam in kapitalen en met opgave leefjaren).
– Korte biografische beschrijving van de voornaamste redacteur(en) (maximaal 250 woorden per persoon) voor zover van belang voor het periodiek; indien van toepassing: ‘medewerker / redacteur van meerdere periodieken’.
– Vaste en incidentele medewerkers (maximaal 100 woorden per persoon)

Inhoud
– Algemene karakterisering *
– Politieke of religieuze kleur
– Stijl en gebruik van talen
– Protectie (door instantie of personen + bronvermelding)
– Lezerspubliek
– Rubrieken en bijlagen (inclusief plannen voor nooit gerealiseerde rubrieken/bijlagen)
– Reacties op de inhoud, in het blad zelf en in andere bladen *
– Inhoudelijke thema’s: literair, wetenschappelijk, politiek et cetera
– Rellen & ruzies
– De meest geciteerde auteurs (literair, wetenschappelijk of politiek)

Relatie tot andere periodieken
– Bladen waartegen de auteur fulmineert (kort vermelden; alleen de meest genoemde)
– Bladen, door de auteur met bladformule nagevolgd, bewonderd of verdedigd (kort vermelden; alleen de meest genoemde)
– Voorlopers
– Navolgers (na-apers/concurrenten)
– Opvolgers (inclusief plannen nooit gerealiseerde vervolgen)

Exemplaren
– Bestudeerd exemplaar
– Eventuele andere exemplaren in collecties of archieven
– Nadrukken (concurrenten)
– Herdrukken (inclusief plannen nooit gerealiseerde heruitgaven)
– Indien full text aanwezig (Delpher, Google, Archive.org, UB Gent) dan volledige URL invoegen

Bronnen
– Eigentijdse publicaties
– Relevante archiefbestanden of collecties met betrekking tot het blad of de hoofdauteur(s)

Literatuur
– Secundaire literatuur over tijdschrift en/of belangrijkste auteur(s): beginnen met de meest recente publicaties
– Beperken (maximaal vijftien titels)
– Verwijzing naar bibliografieën alleen wanneer dit toevoegende waarde heeft

Auteur lemma
Gebruik volledige namen in plaats van initialen; geen titulatuur.