Groslijst ENT

Hieronder staan tijdschriften en kranten die nog geen lemma hebben. De namen erachter zijn van de mensen die het lemma voor hun rekening (gaan) nemen. De groslijst wordt overigens steeds aangevuld.

 1. Affiches, Annonces et Avis Divers d’Amsterdam (1811-1813)
 2. Algemeene Koerier voor Overyssel en Gelderland (1669?-1701?)
 3. Algemeene Nacourant (1796)
 4. Algemeyn Nieuwsblad (1785-1789) – Rietje van Vliet
 5. Amsteldamsche Mercurius (1741) – Anna de Haas
 6. Amsterdamsche Courant (1814-1903)
 7. Amsterdamse Courant (ca. 1672-1811)
 8. Annonces et Avis Divers du Département de l’Escaut (1802)
 9. Antwerpsche Gazette: Feuille d’Affiches, Annonces, et Avis Divers de la Ville d’Anvers, chef-lieu du Département des Deux-Nèthes (1814-1829) – Steven Van Impe
 10. Antwerpsche Posttydinge (1718-1806), ed. Rotterdam
 11. Bekendmaekings-blad van Antwerpen / Feuille d’annonces d’Anvers (1811) – Steven Van Impe
 12. Boekzaal van Europe (1692-1702) –
 13. Burger Politieke Blixem (1800-1802)
 14. Courant der Verliefde Heeren en Juffers (ca. 1750) – Sjon Besseling
 15. Courante uyt Italien, Duytslandt, &c.(1618-1669)
 16. Courier van Amsterdam (1810-1811) – Rietje van Vliet
 17. Cour(r)ier van het Departement der Twee-Nethen (1799)
 18. Decreeten van de Provisioneele Repraesentanten van het Volk van Holland (1795-1796)
 19. Decreeten van de Vergadering van het Provisioneel Bestuur van Holland (1796-1798)
 20. Departementaal Dagblad van de Zuiderzee en Amsterdamsche Courant (1814)
 21. Dieuwertje en Grietje (1781-1887) – Rietje van Vliet
 22. Dinstagische Koerant – Fraytagische Koerant (1786-1787) –
 23. Engelschen ofte Europischen Mercurius (1655-1659)
 24. Expresse Tijding, of de Haagsche Na-Courant (1795)
 25. Extraordinarisse Post-Tijdinghe (1635-1690) – Rietje van Vliet
 26. Feuille d’Affiches, Annonces, et Avis Divers de la Ville d’Anvers, chef-lieu du Département des Deux-Nèthes (1812-1814) – Steven Van Impe
 27. Friesche Vaderlander (1795)
 28. Gazette d’Amsterdam (1811)
 29. Gazette der Twee Néthen (1799)
 30. Gazette van Antwerpen (1740-1799; 1801) – Steven Van Impe
 31. Gazette van Gend (1792-1814)
 32. Gazette van Gent (1723-1914)
 33. Ghendtsche Post-Tydinghen (1667-1722)
 34. ‘sGravenhaagsche Courant (1708-1900)
 35. Groninger Nouvellist (1745-1749)
 36. Groninger Patriot (1757)
 37. Haagsche Courant (1795-1811)
 38. Haagsche Historische Courant (1795-1796)
 39. Haarlemse Courant (1795-1796)
 40. Haerlemse Courante (ca. 1650-1662)
 41. Hof Courant (1787-1795)
 42. Indicateur (1808-1817) –
 43. Journal du Département des Deux-Nèthes (1812-1815)
 44. Journal du Département de la Meuse Inférieure (1810-1811)
 45. Mengelwerk van uitgeleezene en andere Wis- en Natuurkundige Verhandelingen (1796, 1816-1819)
 46. Nauwkeurige Nederlandsche Reyziger (1750-1752)
 47. Nieuwe courante uyt Italien, Duytslandt ende Nederlant (1623)
 48. Nieuwe Haagsche Merkurius (??)
 49. Nieuwe Haagse Nederlandse Courant (1798-1803)
 50. Nieuwe Hollandsche Zedenmeester (1745-1747)
 51. Nieuwe Hollantsche Historische Courant (1732)
 52. Nieuwe Nederlandsche Courant (1795-1797)
 53. Noodig, Continueerlick Acht-Dagen-Nieus (1653)
 54. Notulen van de Centrale Vergadering – Peter Altena
 55. Oprechte Haerlemsche Courant (1662-1795)
 56. Ordinaris Courante(ca 1624-1631 e.v.), editie Van der Plas
 57. Politique Hollandais (1781-1784)
 58. Politieke Blixem (1801-1802)
 59. Post-tydingen uyt s’ Graven-Hage (1656-1662?) –
 60. Predikbeurten te Amsterdam (1694-heden)
 61. Rei(y)zende Patriot (1753-1757)
 62. Reyzende Nouvellist (1748)
 63. Republikeinsche Courant voor het Departement Van de Dommel (1799)
 64. Republyk der Geleerden, of Boekzaal van Europa (1718-1774)
 65. Republyk der Geleerden, of Kort Begryp van Europa’s Letter-Nieuws (1711-1718)
 66. Revolutionaire Vraagal (1798) – Peter Altena
 67. Revolutionaire Vraag-al (1797) – Peter Altena
 68. Rotterdamsche zee- en post-tydingen (1666 e.v.)
 69. Spectator van de Negentiende Eeuw (1802-1803) – Rietje van Vliet
 70. Twee-Maandelijke Uittreksels (1701-1702) –
 71. Twee-Maandelijke Uyttreksels van alle eerst Uytkomende Boeken (1702-1704)
 72. Tijdinghen uyt verscheyde Quartieren (1619 e.v.)
 73. Uut Romen (ca 1619-ca 1628)
 74. Vaderlandsche Sociëteits Courant (1795-1798?) – Steven Van Impe
 75. Vervolg van het Boeren Praetje, of Tweede t’Saemenkomst van Leen, Kees en Neel (ca 1745)
 76. Vlaemsche Gazette (1798)
 77. Weeckelycke Courante van Europa (ca. 1656-1660)
 78. Wekelyks Nieuws uyt Loven (1773-1789) –