Groslijst ENT

Hieronder staan tijdschriften en kranten die nog geen lemma hebben. De namen erachter zijn van de mensen die het lemma voor hun rekening (gaan) nemen. De groslijst wordt overigens aangevuld.

 1. Affiches, Annonces et Avis Divers d’Amsterdam (1811-1813)
 2. Algemeene Koerier voor Overyssel en Gelderland (1669?-1701?)
 3. Algemeene Nacourant (1796)
 4. Algemeyn Nieuwsblad (1785-1789) – Rietje van Vliet
 5. Amsteldamsche Mercurius (1741) – Anna de Haas
 6. Amsterdamsche Courant (1814-1903)
 7. Amsterdamse Courant (ca. 1672-1811)
 8. Annonces et Avis Divers du Département de l’Escaut (1802)
 9. Antwerpsche Gazette: Feuille d’Affiches, Annonces, et Avis Divers de la Ville d’Anvers, chef-lieu du Département des Deux-Nèthes (1814-1829) – Steven Van Impe
 10. Bekendmaekings-blad van Antwerpen / Feuille d’annonces d’Anvers (1811) – Steven Van Impe
 11. Boekzaal van Europe (1692-1702) –
 12. Burger Politieke Blixem (1800-1801)
 13. Catechismus der Weetenschappen (1788-1791) – Rietje van Vliet
 14. Courant der Verliefde Heeren en Juffers (ca. 1750) – Sjon Besseling
 15. Courier van Amsterdam (1810-1811) – Rietje van Vliet
 16. Cour(r)ier van het Departement der Twee-Nethen (1799)
 17. Decreeten van de Provisioneele Repraesentanten van het Volk van Holland (1795-1796)
 18. Decreeten van de Vergadering van het Provisioneel Bestuur van Holland (1796-1798)
 19. Departementaal Dagblad van de Zuiderzee en Amsterdamsche Courant (1814)
 20. Dieuwertje en Grietje (1781-1887) – Rietje van Vliet
 21. Dinstagische Koerant – Fraytagische Koerant (1786-1787) –
 22. Engelschen ofte Europischen Mercurius (1655-1659)
 23. Expresse Tijding, of de Haagsche Na-Courant (1795)
 24. Extraordinarisse Post-Tijdinghe (1635-1690) – Rietje van Vliet
 25. Feuille d’Affiches, Annonces, et Avis Divers de la Ville d’Anvers, chef-lieu du Département des Deux-Nèthes (1812-1814) – Steven Van Impe
 26. Friesche Vaderlander (1795)
 27. Gazette d’Amsterdam (1811)
 28. Gazette de Delft (1811) – Rietje van Vliet
 29. Gazette der Twee Néthen (1799)
 30. Gazette van Antwerpen (1740-1799; 1801) – Steven Van Impe
 31. Gazette van Gend (1792-1814)
 32. Gazette van Gent (1723-1914)
 33. Generaliteits-Courant (1795)
 34. Ghendtsche Post-Tydinghen (1667-1722)
 35. ‘sGravenhaagsche Courant (1708-1900)
 36. Groninger Nouvellist (1745-1749) – Rietje van Vliet
 37. Groninger Patriot (1757)
 38. Haagsche Courant (1795-1811)
 39. Haagsche Historische Courant (1795-1796)
 40. Haarlemse Courant (1795-1796)
 41. Haerlemse Courante (ca. 1650-1662)
 42. Hof Courant (1787-1795)
 43. Indicateur (1808-1817) – Rietje van Vliet
 44. Journal du Département des Deux-Nèthes (1812-1815)
 45. Journal du Département de la Meuse Inférieure (1810-1811)
 46. Mengelwerk van uitgeleezene en andere Wis- en Natuurkundige Verhandelingen (1796, 1816-1819)
 47. Museum, of Verzameling van stukken ter bevordering van fraaije kunsten en wetenschappen (1812-1817)
 48. Naamlijst der Getrouwden en Overledene Persoonen te Rotterdam (1791 e.v.) – Jac Fuchs
 49. Naamlijst van alle de geenen welke zich in de Huwelijken Staat zullen begeeven – editie ‘sGravenhaage (1791-1798) – Jac Fuchs
 50. Nauwkeurige Nederlandsche Reyziger (1750-1752)
 51. Nieuwe courante uyt Italien, Duytslandt ende Nederlant (1623)
 52. Nieuwe Haagsche Merkurius (??)
 53. Nieuwe Haagse Nederlandse Courant (1798-1803)
 54. Nieuwe Hollandsche Zedenmeester (1745-1747)
 55. Nieuwe Hollantsche Historische Courant (1732)
 56. Nieuwe Nederlandsche Courant (1795-1797)
 57. Noodig, Continueerlick Acht-Dagen-Nieus (1653)
 58. Notulen van de Centrale Vergadering – Peter Altena
 59. Oprechte Haerlemsche Courant (1662-1795)
 60. Politique Hollandais (1781-1784)
 61. Politieke Blixem (1801-1802)
 62. Predikbeurten te Amsterdam (1694-heden)
 63. Rei(y)zende Patriot (1753-1757)
 64. Reyzende Nouvellist (1748)
 65. Republikeinsche Courant voor het Departement Van de Dommel (1799)
 66. Republyk der Geleerden, of Boekzaal van Europa (1718-1774)
 67. Republyk der Geleerden, of Kort Begryp van Europa’s Letter-Nieuws (1711-1718)
 68. Revolutionaire Vraagal (1798) – Peter Altena
 69. Revolutionaire Vraag-al (1797) – Peter Altena
 70. Spectator van de Negentiende Eeuw (1802-1803) – Rietje van Vliet
 71. Tael- en Dichtlievende Oefeningen (1775-1790) – Gijsbert Rutten
 72. Twee-Maandelijke Uittreksels (1701-1702) –
 73. Twee-Maandelijke Uyttreksels van alle eerst Uytkomende Boeken (1702-1704)
 74. Vaderlandsche Sociëteits Courant (1795-1798?) – Steven Van Impe
 75. Vervolg van het Boeren Praetje, of Tweede t’Saemenkomst van Leen, Kees en Neel (ca 1745)
 76. Vlaemsche Gazette (1798)
 77. Weeckelycke Courante van Europa (ca. 1656-1660)
 78. Wekelyks Nieuws uyt Loven (1773-1789) – Rietje van Vliet