Groslijst ENT

Hieronder staan tijdschriften en kranten die nog geen lemma hebben. De namen erachter zijn van de mensen die het lemma voor hun rekening (gaan) nemen. De groslijst wordt overigens aangevuld.

 1. Advertentie-Blad van Breda (1814)
 2. Affiches, Annonces et Avis Divers d’Amsterdam (1811-1813)
 3. Affiches, Annonces et Avis Divers d’Utrecht (1811-1803)
 4. Affiches, Annonces et Avis Divers de Breda (1812-1813)
 5. Akademie der Geleerden (1764-1767) – Rietje van Vliet
 6. Algemeen Magazyn van Wetenschappen, Konst en Smaak (1784-1791)
 7. Algemeene Bibliotheek (1777-1786)
 8. Algemeene Nacourant (1796)
 9. Algemeene Schuimspaan (1800-1802) – Dirk Alkemade
 10. Algemeyn Nieuwsblad (1785-1789) – Rietje van Vliet
 11. Amsterdams Avond-Journael (1806) – Inger Leemans
 12. Amsterdamsche Courant (1814-1903)
 13. Amsterdamse Courant (ca. 1672-1811)
 14. Amsterdamse Jiddische wochliche Nays Ferzayler (1776) –
 15. Annonces et Avis Divers du Département de l’Escaut (1802)
 16. Antwerpsche Gazette: Feuille d’Affiches, Annonces, et Avis Divers de la Ville d’Anvers, chef-lieu du Département des Deux-Nèthes (1814-1829) – Steven Van Impe
 17. Astrologisch Testament (1779)
 18. Astronomische Waernemingen (1760-1761)
 19. Bataafsche Courant (1796-1797) – Rietje van Vliet
 20. Bataafsche Leeuwarder Courant (1798-1806)
 21. Bataafsche Praatvaar (1795) – Rietje van Vliet
 22. Bekendmaekings-blad van Antwerpen / Feuille d’annonces d’Anvers (1811) – Steven Van Impe
 23. Bescheide Kerkhervormer (1770-1771) – Roel Bosch
 24. Boekzaal van Europe (1692-1702) –
 25. Borger (1778-1780)
 26. Bredasche Courant (1792-1941) – Rietje van Vliet
 27. Briefwisseling tusschen de Familie en Bekenden van den Vriend der Kinderen (1785-1787)
 28. Bundel van Godgeleerde, Oudheid, Geschied, en Letterkundige Oeffeningen (1757-1764)
 29. Burger Politieke Blixem (1800-1801) – Pieter van Wissing
 30. Bijdragen tot den Rhapsodist (1774-1775)
 31. Catechismus der Weetenschappen (1788-1791) – Rietje van Vliet
 32. Christelyk Magazyn (1799-1820)
 33. Colloquia Satirico-Moralia of Berispende en Zedekundige Samenspraken (1736)
 34. Constitutioneele Oprechte Bataafsche Courant (1798-1802) – Rietje van Vliet
 35. Constitutioneele Oprechte Nationaale Courant (1798-1802) – Rietje van Vliet
 36. Courant der Verliefde Heeren en Juffers (ca. 1750) – Sjon Besseling
 37. Courier van Amsterdam (1810-1811) – Rietje van Vliet
 38. Courier van Europa (1760-1802)
 39. Courier van Europa (1783-1785)
 40. Cour(r)ier van het Departement der Twee-Nethen (1799)
 41. Decreeten der Constitueerende Vergadering, representerende het Bataafsche Volk (1798)
 42. Decreeten der Nationale Vergadering (1796-1797)
 43. Decreeten van de Provisioneele Repraesentanten van het Volk van Holland (1795-1796)
 44. Decreeten van de Vergadering van het Provisioneel Bestuur van Holland (1796-1798)
 45. Delfsche Courant (1721-ca. 1733)
 46. Delfsche Courant (1788-1793)
 47. Departementaal Dagblad van de Zuiderzee en Amsterdamsche Courant (1814)
 48. Dieuwertje en Grietje (1781-1887) – Rietje van Vliet
 49. Dinstagische Koerant – Fraytagische Koerant (1786-1787) –
 50. Diskoerse foen di Alte Kehille (1797-1798)
 51. Diskoerse foen di Naye Kehille (1797-1798)
 52. Engelschen ofte Europischen Mercurius (1655-1659)
 53. Euterpe (1801-1811)
 54. Expresse Tijding, of de Haagsche Na-Courant (1795)
 55. Extraordinarisse Post-Tijdinghe (1635-1690) – Rietje van Vliet
 56. Faam, of Luchtbodin (1789) – Rietje van Vliet
 57. Feuille d’Affiches, Annonces, et Avis Divers de la Ville d’Anvers, chef-lieu du Département des Deux-Nèthes (1812-1814) – Steven Van Impe
 58. Friesche Courant (1795 e.v.) – Marcel Broersma
 59. Friesche Vaderlander (1795)
 60. Friessche Patriot (1785-1787) – Hotzo Spanninga
 61. Gazette d’Amsterdam (1811)
 62. Gazette d’Utrecht (1811)
 63. Gazette de Delft (1811) – Rietje van Vliet
 64. Gazette der Twee Néthen (1799)
 65. Gazette van Antwerpen (1740-1799; 1801) – Steven Van Impe
 66. Gazette van Gend (1792-1814)
 67. Gazette van Gent (1723-1914)
 68. Generaliteits-Courant (1795)
 69. Ghendtsche Post-Tydinghen (1667-1722)
 70. Godsdienstvriend (1788-1795)
 71. Graafsche Courant (1795-1798)
 72. ‘sGravenhaagsche Courant (1708-1900)
 73. Groninger Nouvellist (1745-1749) – Rietje van Vliet
 74. Groninger Patriot (1757)
 75. Haagsche Courant (1795-1811)
 76. Haagsche Historische Courant (1795-1796)
 77. Haarlemse Courant (1795-1796)
 78. Haerlemse Courante (ca. 1650-1662)
 79. Heer Janus Janus-zoon (1801-1802) – Pieter van Wissing
 80. Hof Courant (1787-1795)
 81. Hollandsche Historische Courant (1733-1788)
 82. Hollandsche Wysgeer (1759-1761) –
 83. Indicateur (1808-1817) – Rietje van Vliet
 84. Janus Janus-zoon (1800-1801) – Pieter van Wissing
 85. Journal du Département des Deux-Nèthes (1812-1815)
 86. Journal du Département de la Meuse Inférieure (1810-1811)
 87. Keezensocieteit (1794) – Peter Altena
 88. Kralingiana (1757-1758) – Peter Altena
 89. Leeuwarder Courant (1752 e.v.) –
 90. Lektuur bij het Ontbijt en de Thetafel (1804-1808)
 91. Magazyn voor de Critische Wijsgeerte (1799-1803) – Jan Verweij
 92. Mengelwerk van uitgeleezene en andere Wis- en Natuurkundige Verhandelingen (1796, 1816-1819)
 93. Naamlijst der Getrouwden en Overledene Persoonen te Rotterdam (1791 e.v.) – Jac Fuchs
 94. Naamlijst van alle de geenen welke zich in de Huwelijken Staat zullen begeeven – editie ‘sGravenhaage (1791-1798) – Jac Fuchs
 95. Nationaale Bataafsche Courant van Lieve van Ollefen en Catharina Heybeek (1797) – Myriam Everard
 96. Nationaale Bataafsche Donderdagsche Courant. Toegewijd aan Waarheid en Gezond Verstand (1797-1798) –
 97. Nationaale Courant (1795-1796) –
 98. Nationaale Na-Courant (1795) –
 99. Nauwkeurige Nederlandsche Reyziger (1750-1752)
 100. Nederlandsche Bibliotheek (1773-1780)
 101. Nederlandsche Onderzoeker (1755)
 102. Nederlandsche Spectator (1749-1760)
 103. Nieuwe Haagsche Merkurius (??)
 104. Nieuwe Haagse Nederlandse Courant (1798-1803)
 105. Nieuwe Hollandsche Zedenmeester (1745-1747)
 106. Nieuwe Hollandszen Logenagtige Post-Courant (ca. 1735) – Rietje van Vliet
 107. Nieuwe Hollantsche Historische Courant (1732)
 108. Nieuwe Kees en Louwrens, in Samenspraken (1795)
 109. Nieuwe Nederlandsche Bibliotheek (1781-1788)
 110. Nieuwe Nederlandsche Courant (1795-1797)
 111. Noodig, Continueerlick Acht-Dagen-Nieus (1653)
 112. Notulen van de Centrale Vergadering – Peter Altena
 113. Nymeegsche Courant (1801-1837)
 114. Ommelander courant (1811) – Rietje van Vliet
 115. Ongeveinsde Christen (1797-1804)
 116. Oprechte Bataafsche Courant (1797-1798) –
 117. Oprechte Haerlemsche Courant (1662-1795)
 118. Oprechte Heerenveensche Courant (1773-1774?) – Rietje van Vliet
 119. Oprechte Nationaale Courant (1797) –
 120. Oprechte Onvervalschte Laplandsche Courant (1763) – Ton Jongenelen
 121. Outhoornse Post-Courant (1749) – Rietje van Vliet
 122. Poëtische Spectator (1784-1785)
 123. Politique Hollandais (1781-1784) – Rietje van Vliet
 124. Politieke Blixem (1801-1802) – Pieter van Wissing
 125. Post naar den Neder-Rhyn (1782-1783)
 126. Predikbeurten te Amsterdam (1694-heden)
 127. Rei(y)zende Patriot (1753-1757)
 128. Reyzende Nouvellist (1748)
 129. Republikeinsche Courant voor het Departement Van de Dommel (1799)
 130. Republyk der Geleerden, of Boekzaal van Europa (1718-1774)
 131. Republyk der Geleerden, of Kort Begryp van Europa’s Letter-Nieuws (1711-1718)
 132. Revolutionaire Vraagal (1798) – Peter Altena
 133. Revolutionaire Vraag-al (1797) – Peter Altena
 134. Rotterdamsche Rhapsodist (1776)
 135. Samenspraak, tusschen Styntje en Tryntje: voor ’t Algemeen, tot Nut en Vermaak (1792) – Rietje van Vliet
 136. Schouwburg van In- en Uitlandsche Letter- en Huishoudkunde (1805-1810) – Rietje van Vliet
 137. Spectator van de Negentiende Eeuw (1802-1803) – Rietje van Vliet
 138. Staatkundig Dagblad van het Departement de Zuiderzee (1811-1813)
 139. Staatkundige, Saamenspraak, tusschen een Burger en een Boer (1795-1802) – Rietje van Vliet
 140. Staatkundige Waereldbeschouwer (1795) – Rietje van Vliet
 141. Ster (1806) – Inger Leemans
 142. Stichtsche Courant (1795-1796)
 143. Taal- Dicht- en Letterkundig Kabinet (1781-1784) – Gijsbert Rutten
 144. Taal- Dicht- en Letterkundig Magazijn (1785-1790) – Gijsbert Rutten
 145. Tael- en Dichtlievende Oefeningen (1775-1790) – Gijsbert Rutten
 146. Twee-Maandelijke Uittreksels (1701-1702) –
 147. Twee-Maandelijke Uyttreksels van alle eerst Uytkomende Boeken (1702-1704) –
 148. Utrechtse Courant (1743-1795)
 149. Utrechtsche Courant (1813-1840)
 150. Vaderlandsche Sociëteits Courant (1795-1798?) – Steven Van Impe
 151. Vervolg van het Boeren Praetje, of Tweede t’Saemenkomst van Leen, Kees en Neel (ca 1745)
 152. Vlaemsche Gazette (1798)
 153. Voorheen Stichtsche nu Rhynlandsche Courant (1795-1796)
 154. Vrije Godsdienstvriend (1796) – Rietje van Vliet
 155. Vrijmoedige en Zedekundige Gedachten (1803)
 156. Weeckelycke Courante van Europa (ca. 1656-1660)
 157. Weeklyksche Saturdagsche Stichtsche Courant (1795-1796)
 158. Weeklyksche Saturdagsche Utrechtsche Courant (1795)
 159. Wekelyks Nieuws uyt Loven (1773-1789) – Rietje van Vliet
 160. Wochentliche Berichten (1781-?)
 161. Wonderlyke Zamenspraak gehouden tuszen een Roomszen en een Protestantszen Boer en een Priester (1747)
 162. Zedekundige Brieven over het Geluk (1769-1772) – Rietje van Vliet
 163. Zeeden-Meester der Studenten (1751) – Peter Altena