Groslijst ENT

Hieronder staan tijdschriften en kranten die nog geen lemma hebben. De namen erachter zijn van de mensen die het lemma voor hun rekening (gaan) nemen. De groslijst wordt overigens aangevuld.

 1. Advertentie-Blad van Breda (1814)
 2. Aesopus in Europa (1701)
 3. Affiches, Annonces et Avis Divers d’Amsterdam (1811-1813)
 4. Affiches, Annonces et Avis Divers d’Utrecht (1811-1803)
 5. Affiches, Annonces et Avis Divers de Breda (1812-1813)
 6. Algemeen Magazyn van Wetenschappen, Konst en Smaak (1784-1791)
 7. Algemeene Nacourant (1796)
 8. Algemeyn Nieuwsblad (1785-1789) – Rietje van Vliet
 9. Amsteldamsche Mercurius (1741) – Anna de Haas
 10. Amsterdamsche Courant (1814-1903)
 11. Amsterdamse Courant (ca. 1672-1811)
 12. Annonces et Avis Divers du Département de l’Escaut (1802)
 13. Antwerpsche Gazette: Feuille d’Affiches, Annonces, et Avis Divers de la Ville d’Anvers, chef-lieu du Département des Deux-Nèthes (1814-1829) – Steven Van Impe
 14. Bekendmaekings-blad van Antwerpen / Feuille d’annonces d’Anvers (1811) – Steven Van Impe
 15. Boekzaal van Europe (1692-1702) –
 16. Bredasche Courant (1792-1941) – Rietje van Vliet
 17. Burger Politieke Blixem (1800-1801) – Pieter van Wissing
 18. Bijdragen tot den Rhapsodist (1774-1775)
 19. Catechismus der Weetenschappen (1788-1791) – Rietje van Vliet
 20. Courant der Verliefde Heeren en Juffers (ca. 1750) – Sjon Besseling
 21. Courier van Amsterdam (1810-1811) – Rietje van Vliet
 22. Cour(r)ier van het Departement der Twee-Nethen (1799)
 23. Decreeten der Constitueerende Vergadering, representerende het Bataafsche Volk (1798)
 24. Decreeten der Nationale Vergadering (1796-1797)
 25. Decreeten van de Provisioneele Repraesentanten van het Volk van Holland (1795-1796)
 26. Decreeten van de Vergadering van het Provisioneel Bestuur van Holland (1796-1798)
 27. Departementaal Dagblad van de Zuiderzee en Amsterdamsche Courant (1814)
 28. Dieuwertje en Grietje (1781-1887) – Rietje van Vliet
 29. Dinstagische Koerant – Fraytagische Koerant (1786-1787) –
 30. Engelschen ofte Europischen Mercurius (1655-1659)
 31. Expresse Tijding, of de Haagsche Na-Courant (1795)
 32. Extraordinarisse Post-Tijdinghe (1635-1690) – Rietje van Vliet
 33. Feuille d’Affiches, Annonces, et Avis Divers de la Ville d’Anvers, chef-lieu du Département des Deux-Nèthes (1812-1814) – Steven Van Impe
 34. Friesche Vaderlander (1795)
 35. Gazette d’Amsterdam (1811)
 36. Gazette d’Utrecht (1811)
 37. Gazette de Delft (1811) – Rietje van Vliet
 38. Gazette der Twee Néthen (1799)
 39. Gazette van Antwerpen (1740-1799; 1801) – Steven Van Impe
 40. Gazette van Gend (1792-1814)
 41. Gazette van Gent (1723-1914)
 42. Generaliteits-Courant (1795)
 43. Ghendtsche Post-Tydinghen (1667-1722)
 44. Graafsche Courant (1795-1798)
 45. ‘sGravenhaagsche Courant (1708-1900)
 46. Groninger Nouvellist (1745-1749) – Rietje van Vliet
 47. Groninger Patriot (1757)
 48. Haagsche Courant (1795-1811)
 49. Haagsche Historische Courant (1795-1796)
 50. Haarlemse Courant (1795-1796)
 51. Haerlemse Courante (ca. 1650-1662)
 52. Hinkende en Slecht Klinkende Noord-Hollandsche Post-Tydinge (1740)
 53. Hof Courant (1787-1795)
 54. Indicateur (1808-1817) – Rietje van Vliet
 55. Janus Janus-zoon (1800-1801) – Pieter van Wissing
 56. Journal du Département des Deux-Nèthes (1812-1815)
 57. Journal du Département de la Meuse Inférieure (1810-1811)
 58. Mengelwerk van uitgeleezene en andere Wis- en Natuurkundige Verhandelingen (1796, 1816-1819)
 59. Naamlijst der Getrouwden en Overledene Persoonen te Rotterdam (1791 e.v.) – Jac Fuchs
 60. Naamlijst van alle de geenen welke zich in de Huwelijken Staat zullen begeeven – editie ‘sGravenhaage (1791-1798) – Jac Fuchs
 61. Nauwkeurige Nederlandsche Reyziger (1750-1752)
 62. Nieuwe Haagsche Merkurius (??)
 63. Nieuwe Haagse Nederlandse Courant (1798-1803)
 64. Nieuwe Hollandsche Zedenmeester (1745-1747)
 65. Nieuwe Hollantsche Historische Courant (1732)
 66. Nieuwe Nederlandsche Courant (1795-1797)
 67. Noodig, Continueerlick Acht-Dagen-Nieus (1653)
 68. Notulen van de Centrale Vergadering – Peter Altena
 69. Oprechte Haerlemsche Courant (1662-1795)
 70. Oprechte Heerenveensche Courant (1773-1774?) – Rietje van Vliet
 71. Politique Hollandais (1781-1784) – Rietje van Vliet
 72. Politieke Blixem (1801-1802) – Pieter van Wissing
 73. Predikbeurten te Amsterdam (1694-heden)
 74. Rei(y)zende Patriot (1753-1757)
 75. Reyzende Nouvellist (1748)
 76. Republikeinsche Courant voor het Departement Van de Dommel (1799)
 77. Republyk der Geleerden, of Boekzaal van Europa (1718-1774)
 78. Republyk der Geleerden, of Kort Begryp van Europa’s Letter-Nieuws (1711-1718)
 79. Revolutionaire Vraagal (1798) – Peter Altena
 80. Revolutionaire Vraag-al (1797) – Peter Altena
 81. Schouwburg van In- en Uitlandsche Letter- en Huishoudkunde (1805-1810) – Rietje van Vliet
 82. Spectator van de Negentiende Eeuw (1802-1803) – Rietje van Vliet
 83. Staatkundig Dagblad van het Departement de Zuiderzee (1811-1813)
 84. Stichtsche Courant (1795-1796)
 85. Tael- en Dichtlievende Oefeningen (1775-1790) – Gijsbert Rutten
 86. Toilet-geschenk van vernuft en kunst (1811-1814)
 87. Twee-Maandelijke Uittreksels (1701-1702) –
 88. Twee-Maandelijke Uyttreksels van alle eerst Uytkomende Boeken (1702-1704) –
 89. Utrechtse Courant (1743-1795) – Jac Fuchs
 90. Utrechtsche Courant (1813-1840) – Jac Fuchs
 91. Vaderlandsche Sociëteits Courant (1795-1798?) – Steven Van Impe
 92. Vervolg van het Boeren Praetje, of Tweede t’Saemenkomst van Leen, Kees en Neel (ca 1745)
 93. Vlaemsche Gazette (1798)
 94. Voorheen Stichtsche nu Rhynlandsche Courant (1795-1796) – Jac Fuchs
 95. Weeckelycke Courante van Europa (ca. 1656-1660)
 96. Weeklyksche Saturdagsche Stichtsche Courant (1795-1796)
 97. Weeklyksche Saturdagsche Utrechtsche Courant (1795)
 98. Wekelyks Nieuws uyt Loven (1773-1789) – Rietje van Vliet
 99. Zeeden-Meester der Studenten (1751) – Peter Altena