Groslijst ENT

Hieronder staan tijdschriften en kranten die nog geen lemma hebben. De namen erachter zijn van de mensen die het lemma voor hun rekening (gaan) nemen. De groslijst wordt overigens aangevuld.

 1. Advertentie-Blad van Breda (1814)
 2. Affiches, Annonces et Avis Divers d’Amsterdam (1811-1813)
 3. Affiches, Annonces et Avis Divers d’Utrecht (1811-1803)
 4. Affiches, Annonces et Avis Divers de Breda (1812-1813)
 5. Akademie der Geleerden (1764-1767) – Rietje van Vliet
 6. Algemeen Magazyn van Wetenschappen, Konst en Smaak (1784-1791)
 7. Algemeene Bibliotheek (1777-1786)
 8. Algemeene Genees-, Natuur- en Huishoudkundige Jaarboeken (1785-1787)
 9. Algemeene Nacourant (1796)
 10. Algemeene Schuimspaan (1800-1802) – Dirk Alkemade
 11. Algemeyn Nieuwsblad (1785-1789) – Rietje van Vliet
 12. Amsterdams Avond-Journael (1806) – Inger Leemans
 13. Amsterdamsche Courant (1814-1903)
 14. Amsterdamse Courant (ca. 1672-1811)
 15. Amsterdamse Jiddische wochliche Nays Ferzayler (1776) –
 16. Annonces et Avis Divers du Département de l’Escaut (1802)
 17. Antwerpsche Gazette (1799-1810) – Steven Van Impe
 18. Antwerpsche Gazette: Feuille d’Affiches, Annonces, et Avis Divers de la Ville d’Anvers, chef-lieu du Département des Deux-Nèthes (1814-1829) – Steven Van Impe
 19. Astrologisch Testament (1779)
 20. Astronomische Waernemingen (1760-1761)
 21. Bataafsche Courant (1796-1797) – Rietje van Vliet
 22. Bataafsche Leeuwarder Courant (1798-1806)
 23. Bataafsche Praatvaar (1795) – Rietje van Vliet
 24. Bekendmaekings-blad van Antwerpen / Feuille d’annonces d’Anvers (1811) – Steven Van Impe
 25. Bescheide Kerkhervormer (1770-1771) – Roel Bosch
 26. Boekzaal van Europe (1692-1702) –
 27. Borger (1778-1780)
 28. Brabandsche Gazette (1782-1794) – Rietje van Vliet
 29. Bredasche Courant (1792-1941) – Rietje van Vliet
 30. Briefwisseling tusschen de Familie en Bekenden van den Vriend der Kinderen (1785-1787)
 31. Bundel van Godgeleerde, Oudheid, Geschied, en Letterkundige Oeffeningen (1757-1764)
 32. Burger Politieke Blixem (1800-1801) – Pieter van Wissing
 33. Bijdragen tot den Rhapsodist (1774-1775)
 34. Catechismus der Weetenschappen (1788-1791) – Rietje van Vliet
 35. Christelyk Magazyn (1799-1820)
 36. Colloquia Satirico-Moralia of Berispende en Zedekundige Samenspraken (1736)
 37. Constitutioneele Oprechte Bataafsche Courant (1798-1802) – Rietje van Vliet
 38. Constitutioneele Oprechte Nationaale Courant (1798-1802) – Rietje van Vliet
 39. Courant der Verliefde Heeren en Juffers (ca. 1750) – Sjon Besseling
 40. Courier van Amsterdam (1810-1811) – Rietje van Vliet
 41. Courier van Europa (1760-1802)
 42. Courier van Europa (1783-1785)
 43. Cour(r)ier van het Departement der Twee-Nethen (1799)
 44. Decreeten der Constitueerende Vergadering, representerende het Bataafsche Volk (1798)
 45. Decreeten der Nationale Vergadering (1796-1797)
 46. Decreeten van de Provisioneele Repraesentanten van het Volk van Holland (1795-1796)
 47. Decreeten van de Vergadering van het Provisioneel Bestuur van Holland (1796-1798)
 48. Delfsche Courant (1721-ca. 1733)
 49. Delfsche Courant (1788-1793)
 50. Departementaal Dagblad van de Zuiderzee en Amsterdamsche Courant (1814)
 51. Dieuwertje en Grietje (1781-1887) – Rietje van Vliet
 52. Dinstagische Koerant – Fraytagische Koerant (1786-1787) –
 53. Diskoerse foen di Alte Kehille (1797-1798)
 54. Diskoerse foen di Naye Kehille (1797-1798)
 55. Engelschen ofte Europischen Mercurius (1655-1659)
 56. Europische Staats-Secretaris (1741-1781) – Joop Koopmans
 57. Euterpe (1801-1811) – Rob van de Schoor
 58. Expresse Tijding, of de Haagsche Na-Courant (1795)
 59. Extraordinarisse Post-Tijdinghe (1635-1690) – Rietje van Vliet
 60. Faam, of Luchtbodin (1789) – Rietje van Vliet
 61. Feuille d’Affiches, Annonces, et Avis Divers de la Ville d’Anvers, chef-lieu du Département des Deux-Nèthes (1812-1814) – Steven Van Impe
 62. Friesche Courant (1795 e.v.) – Marcel Broersma
 63. Friesche Vaderlander (1795)
 64. Friessche Patriot (1785-1787) – Hotzo Spanninga
 65. Gazette d’Amsterdam (1811)
 66. Gazette d’Utrecht (1811)
 67. Gazette de Delft (1811) – Rietje van Vliet
 68. Gazette der Twee Néthen (1799)
 69. Gazette van Antwerpen (1740-1799; 1801) – Steven Van Impe
 70. Gazette van Gend (1792-1814)
 71. Gazette van Gent (1723-1914)
 72. Generaliteits-Courant (1795)
 73. Ghendtsche Post-Tydinghen (1667-1722)
 74. Godsdienstvriend (1788-1795)
 75. Graafsche Courant (1795-1798)
 76. ‘sGravenhaagsche Courant (1708-1900)
 77. Groninger Nouvellist (1745-1749) – Rietje van Vliet
 78. Groninger Patriot (1757)
 79. Haagsche Courant (1795-1811)
 80. Haagsche Historische Courant (1795-1796)
 81. Haarlemse Courant (1795-1796)
 82. Haerlemse Courante (ca. 1650-1662)
 83. Heer Janus Janus-zoon (1801-1802) – Pieter van Wissing
 84. Heer Politieke Blixem (1801-1802) – Pieter van Wissing
 85. Historie en Gedenkschriften van de Maatschappy, tot Redding van Drenkelingen (1768-1822)
 86. Hof Courant (1787-1795)
 87. Hollandsche Historische Courant (1733-1788)
 88. Hollandsche Wysgeer (1759-1761) –
 89. Indicateur (1808-1817) – Rietje van Vliet
 90. Ismaël (1788) – Pieter van Wissing
 91. Janus Janus-zoon (1800-1801) – Pieter van Wissing
 92. Journal du Département des Deux-Nèthes (1812-1815)
 93. Journal du Département de la Meuse Inférieure (1810-1811)
 94. Keezensocieteit (1794) – Peter Altena
 95. Kralingiana (1757-1758) – Peter Altena
 96. Leeuwarder Courant (1752 e.v.) – Marcel Broersma
 97. Lektuur bij het Ontbijt en de Thetafel (1804-1808)
 98. Magazyn voor de Critische Wijsgeerte (1799-1803) – Jan Verweij
 99. Mengelwerk van uitgeleezene en andere Wis- en Natuurkundige Verhandelingen (1796, 1816-1819)
 100. Naamlijst der Getrouwden en Overledene Persoonen te Rotterdam (1791 e.v.) – Jac Fuchs
 101. Naamlijst van alle de geenen welke zich in de Huwelijken Staat zullen begeeven – editie ‘sGravenhaage (1791-1798) – Jac Fuchs
 102. Nationaale Bataafsche Courant van Lieve van Ollefen en Catharina Heybeek (1797) – Myriam Everard
 103. Nationaale Bataafsche Donderdagsche Courant. Toegewijd aan Waarheid en Gezond Verstand (1797-1798) – Myriam Everard
 104. Nationaale Courant (1795-1796) – Myriam Everard
 105. Nationaale Na-Courant (1795) – Myriam Everard
 106. Nauwkeurige Nederlandsche Reyziger (1750-1752)
 107. Nederlandsche Bibliotheek (1773-1780)
 108. Nederlandsche Onderzoeker (1755)
 109. Nederlandsche Spectator (1749-1760)
 110. Neerlandsch Echo (1770-1771) – Ton Jongenelen
 111. Nieuwe Haagsche Merkurius (??)
 112. Nieuwe Haagse Nederlandse Courant (1798-1803)
 113. Nieuwe Hollandsche Zedenmeester (1745-1747)
 114. Nieuwe Hollandszen Logenagtige Post-Courant (ca. 1735) – Rietje van Vliet
 115. Nieuwe Hollantsche Historische Courant (1732)
 116. Nieuwe Kees en Louwrens, in Samenspraken (1795)
 117. Nieuwe Nederlandsche Bibliotheek (1781-1788)
 118. Nieuwe Nederlandsche Courant (1795-1797)
 119. Noodig, Continueerlick Acht-Dagen-Nieus (1653)
 120. Notulen van de Centrale Vergadering – Peter Altena
 121. Nymeegsche Courant (1801-1837)
 122. Ommelander courant (1811) – Rietje van Vliet
 123. Ongeveinsde Christen (1797-1804)
 124. Oprechte Bataafsche Courant (1797-1798) – Myriam Everard
 125. Oprechte Haerlemsche Courant (1662-1795)
 126. Oprechte Heerenveensche Courant (1773-1774?) – Rietje van Vliet
 127. Oprechte Nationaale Courant (1797) – Myriam Everard
 128. Oprechte Onvervalschte Laplandsche Courant (1763) – Ton Jongenelen
 129. Outhoornse Post-Courant (1749) – Rietje van Vliet
 130. Philarche of Vorstenvriend (1785) – Pieter van Wissing
 131. Poëtische Spectator (1784-1785)
 132. Politique Hollandais (1781-1784) – Rietje van Vliet
 133. Politieke Blixem (1801-1802) – Pieter van Wissing
 134. Post naar den Neder-Rhyn (1782-1783)
 135. Predikbeurten te Amsterdam (1694-heden)
 136. Rei(y)zende Patriot (1753-1757)
 137. Reyzende Nouvellist (1748)
 138. Republikeinsche Courant voor het Departement Van de Dommel (1799)
 139. Republyk der Geleerden, of Boekzaal van Europa (1718-1774)
 140. Republyk der Geleerden, of Kort Begryp van Europa’s Letter-Nieuws (1711-1718)
 141. Revolutionaire Vraagal (1798) – Peter Altena
 142. Revolutionaire Vraag-al (1797) – Peter Altena
 143. Rotterdamsche Rhapsodist (1776)
 144. Samenspraak, tusschen Styntje en Tryntje: voor ’t Algemeen, tot Nut en Vermaak (1792) – Rietje van Vliet
 145. Schouwburg van In- en Uitlandsche Letter- en Huishoudkunde (1805-1810) – Rietje van Vliet
 146. Spectator van de Negentiende Eeuw (1802-1803) – Rietje van Vliet
 147. Staatkundig Dagblad van het Departement de Zuiderzee (1811-1813)
 148. Staatkundige, Saamenspraak, tusschen een Burger en een Boer (1795-1802) – Rietje van Vliet
 149. Staatkundige Waereldbeschouwer (1795) – Rietje van Vliet
 150. Ster (1806) – Inger Leemans
 151. Stichtsche Courant (1795-1796)
 152. Taal- Dicht- en Letterkundig Kabinet (1781-1784) – Gijsbert Rutten
 153. Taal- Dicht- en Letterkundig Magazijn (1785-1790) – Gijsbert Rutten
 154. Tael- en Dichtlievende Oefeningen (1775-1790) – Gijsbert Rutten
 155. Twee-Maandelijke Uittreksels (1701-1702) –
 156. Twee-Maandelijke Uyttreksels van alle eerst Uytkomende Boeken (1702-1704) –
 157. Utrechtse Courant (1743-1795)
 158. Utrechtsche Courant (1813-1840)
 159. Verhandelingen van het Genootschap Occîdit, Qui Non Servat(1798-1800) – Steven Van Impe
 160. Vervolg van het Boeren Praetje, of Tweede t’Saemenkomst van Leen, Kees en Neel (ca 1745)
 161. Vlaemsche Gazette (1798)
 162. Voorheen Stichtsche nu Rhynlandsche Courant (1795-1796)
 163. Vriend der Oprechte Vaderlandsche Jeugd (1789-1790)
 164. Vrije Godsdienstvriend (1796) – Rietje van Vliet
 165. Vrijmoedige en Zedekundige Gedachten (1803)
 166. Waerachtige Gendsche Spie (1791)
 167. Weeckelycke Courante van Europa (ca. 1656-1660)
 168. Weeklyksche Saturdagsche Stichtsche Courant (1795-1796)
 169. Weeklyksche Saturdagsche Utrechtsche Courant (1795)
 170. Weekblad voor Neerlands Jongelingschap (1783-1786) – Pieter van Wissing
 171. Wekelyks Nieuws uyt Loven (1773-1789) – Rietje van Vliet
 172. Wekelyksche Gendsche Spie (1791) – Rietje van Vliet
 173. Wiskunstig Mengelwerk (1795-1802)
 174. Wochentliche Berichten (1781-?)
 175. Wonderlyke Zamenspraak gehouden tuszen een Roomszen en een Protestantszen Boer en een Priester (1747)
 176. Zedekundige Brieven over het Geluk (1769-1772) – Rietje van Vliet
 177. Zeeden-Meester der Studenten (1751) – Peter Altena