Feuille d’Affiches, Annonces et Avis Divers de Groningue / Advertentieblad, Bekendmakingen en Onderscheidene Berigten van Groningen (1811-1813)

Zie Ommelander Courant (1787-1814).