Feuille Hebdomadaire de Middelbourg (1814)

Zie Middelburgsche Courant (1758-1929).