Fransche Bediller of Tegen-Snapper (1747)

Titelbeschrijving
De Fransche Bediller of Tegen-Snapper.
Deze titel wordt genoemd in de Amsterdamsche Staatkundige, Vermaakelyke en Oordeelkundige Snapper van 31 augustus 1747 (deel 10, nr. 13). Het is niet duidelijk of er werkelijk een periodiek met deze titel heeft bestaan: ook kan er een Franstalig blad zijn bedoeld, reagerend op een van de Franse originelen van de hieronder genoemde Snapper.

Periodiciteit
De titel en het verschijningsjaar zijn gebaseerd op de vermelding ervan in de Amsterdamsche Staatkundige, Vermaakelyke en Oordeelkundige Snapper van 31 augustus 1747. In deze aflevering wordt geciteerd uit de Fransche Bediller van maandag 21 augustus 1747.

Inhoud
De Fransche Bediller is een reactie op de Amsterdamsche Staatkundige, Vermaakelyke en Oordeelkundige Snapper, een tijdschrift dat voor een belangrijk deel op naam van Rousset de Missy kan worden gezet.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Rietje van Vliet