Gazette van Antwerpen van Twee Duiten (1783)

Titelbeschrijving
Gazette van Antwerpen van Twee Duiten.
Deze titel is ontleend aan de advertentie die Daniel Servaas plaatste in de Leydse Courant van 15 september 1783.

Periodiciteit
Het blad verscheen op woensdag en zaterdag.

Boekhistorische gegevens
Uitgever was Pierre Gosse Junior en Zoon, te ’s-Gravenhage.

Relatie tot andere periodieken
Het blad concurreerde met de alternerend verschijnende Opregte Antwerpsche Gazette (1761-1783). De uitgever hiervan, de Haagse boekverkoper Daniel Servaas, had op 15 september 1783 geprotesteerd tegen het initiatief van Gosse. Servaas en zijn vader hadden reeds meer dan twaalf jaar deze Gazette uitgegeven. Nu de oude Servaas was overleden, kwam Gosse ineens met een vergelijkbare krant. Daarom verzocht Daniel Servaas

de gunst zyner geëerde Leezers; en laat de onpartydige Waereld oordeelen, of het ook niet wat te gering zoude zyn, voor een Heer van zoo veel caracter en Beneficien als den Heer Gosse, om zig in possessie te willen stellen, van zulk een geringe zaak.

Exemplaren
Geen exemplaar getraceerd.

Literatuur
¶ E.F. Kossmann, De boekhandel te ’s-Gravenhage tot het eind van de 18de eeuw (’s-Gravenhage 1937), p. 360.

Rietje van Vliet