Gazette van Europa (1796-1797)

Titelbeschrijving
Gazette van Europa.

Periodiciteit
De exacte jaren waarin de Gazette van Europa verscheen, zijn niet bekend. Advertenties wijzen erop dat het blad verkrijgbaar was in 1796 en 1797. Zo wordt er op 13 oktober 1796 voor geadverteerd in de Gazette van Gend. Op 9 en 16 februari 1797 kondigt C.J. Fernand in dezelfde krant aan dat onder meer de Gazette van Europa bij hem verkrijgbaar is. Dat doet hij ook achterin de Catalogue d’une belle collection de livres […] délaissés par M. Triest (Gent/Putte, C.J. Fernand 1797), ten behoeve van een veiling op 28 en 29 maart 1797. Daar meldt Fernand bovendien dat het nieuwsblad driemaal per week van de pers kwam. 
Het feit dat de Gazette van Europa niet wordt genoemd in de lijst periodieken die op 7 september 1797 werden verboden, doet vermoeden dat de Gazette toen al niet meer bestond.

Boekhistorische gegevens
Vervaardigd te Brussel? Of was de genoemde Fernand uit Putte de uitgever/drukker? Volgens de laatstgenoemde advertentie kon men zich bij hem abonneren op het blad: per drie maanden kostte het ‘vyf schellingen wisselg[eld].’ (na p. 47).

Inhoud
Nieuwsblad. Mogelijk was de berichtgeving anti-Frans gekleurd, getuige de huiszoeking bij ene Mac-Mahon uit Brussel, in oktober 1786, waarbij onder meer de compromitterende Gazette van Europa werd aangetroffen.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Bronnen
¶ Recueil des lois de la République Française, et des arrêtés du Directoire Exécutif, deel 8 (Gent, A.B. Stéven [1797]), p. 371-374 (wet nr. 1164, d.d. 22 Fructidor V).

Literatuur
¶ Paul Verhaegen, ‘Essai sur la liberté de la presse en Belgique durant la dominantion française (1792-1814)’, in: Annales de la Société d’Archéologie de Bruxelles 7 (1893), p. 52-100, aldaar p. 63.

Rietje van Vliet