Geest der Nieuwste Letterkunde (1802)

Titelbeschrijving
De Geest der Nieuwste Letterkunde, behelzende Recensien van boeken en andere stukken, uit Fransche, Engelsche en Hoogduitsche tijdschriften overgenomen.

Periodiciteit
Bedoeld als maandblad, blijkens de mededeling van Saakes in zijn Naamlijst van mei 1802 (p. 323). Daar wordt de eerste aflevering aangemeld. Er zijn blijkbaar niet meer dan drie afleveringen verschenen: Saakes, december 1802 (p. 381).

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Blijkens Saakes, mei 1802, is het blad uitgegeven door P. den Hengst te Amsterdam, en te koop voor 9 stuivers (p. 323).

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou