Geharnaste Waarzegger (1795)

Titelbeschrijving
De Geharnaste Waarzegger, onder de spreuk Waarheid geeft klaarheid.

Periodiciteit
Kossmann noemt 1795 als verschijningsjaar van dit weekblad. In Saakes’ Naamlijst deel 2 (1795), waarop dit lemma is gebaseerd, wordt de eerste aflevering te koop aangeboden (p. 168).

Bibliografische beschrijving
In kwarto.

Boekhistorische gegevens
Uitgave van J.C. Leeuwestijn, Den Haag. De prijs van nr. 1 is volgens Saakes ƒ 0:1:8.

Inhoud
Het blad zal ‘alle weeken, nieuwe waarheden vertellen’.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
E.F. Kossmann, De boekhandel te ‘s-Gravenhage tot het eind van de 18e eeuw (’s-Gravenhage 1937), p. 236.

André Hanou