Gek (1754)

Titelbeschrijving
De Gek, vertonende de Gekken en Gekheeden van het jaar 1754.

Periodiciteit
Dat er met De Gek een periodiek is bedoeld, blijkt uit de Leeuwarder Courant van 29 december 1753, waarin geadverteerd wordt voor ‘het eerste Stukje’, dat vanaf nieuwjaarsdag verkrijgbaar zal zijn. Vermoedelijk zijn er niet meer stukjes verschenen.
Alle informatie in dit lemma gaat terug op deze advertentie.

Bibliografische informatie
In groot octavo.

Boekhistorische gegevens
De Gek is voor 3 stuivers te koop

te Franeker by Udink, Hoitsma en Ippinga, Harlingen Van der Plaats, Leeuwarden Ferwerda, Groningen Barlinkhof, Amsterdam Esveldt, Leiden Lugtmans, Hage Van Tols, Rotterdam Beman, Middelburg Hoeke, Utrecht Besseling [etc].

Inhoud
Nr. 1 van De Gek gaat over de zotheden van nieuwjaarsdag, en is vermoedelijk ironisch/satrisch bedoeld.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Rietje van Vliet