Geldersche Post (1785)

Titelbeschrijving
De Geldersche Post.

Periodiciteit
In de Zuid-Hollandsche Courant van 19 januari 1785 wordt geadverteerd voor nr. 1 van dit blad: ‘Dit Weekblad zal geregeld vervolgd worden’.
Dit lemma is gebaseerd op deze advertentie. Het is onbekend of dit eerste nummer vervolgen heeft gekend.

Boekhistorische gegevens
Genoemde advertentie is geplaatst door J. Allart, boekverkoper te Amsterdam (‘Heden wordt uitgegeeven by’). Het is te koop bij de volgende adressen:

te Nymegen by A. van Goor; te Arnhem by Moeleman; Zutphen by van Beest; te Dord. by Blussé; in ’s Hage by Plaat; te Leyden by Herdingh; te Haarlem by van der Aa; te Rotterdam by D. Vis; te Hoorn by Vermande; te Utrecht by Wildt; te Groningen by Huising; in ’s Bosch by Palier; te Leeuwarden by Tresling; te Deventer by Brouwer; te Zwol by Hoogop enz. enz.

De prijs per aflevering bedraagt 2 stuivers.

Inhoud
Wegens de politieke opvattingen van Allart zal ook dit blad patriots van kleur zijn geweest.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Rietje van Vliet