Gemeenebest-Gezinden (1797)

Titelbeschrijving
De Gemeenebest-Gezinden.

Periodiciteit
Maandblad, waarvan tenminste 3 afleveringen bestaan moeten hebben. In de Amsterdamsche Courant van 1 juli 1797 vindt men namelijk een advertentie voor het reeds verschenen nr. 1, dat handelt over de vraag welke de taak van de Nederlander is, nu het ontwerp-staatsregeling is aangeboden; het blad zal in de komende maanden vervolgd worden.
Op 22 juli volgt een advertentie voor nr. 2 dat al uit is; een derde (gratis) aflevering zal deze maand volgen. Dit laatste nummer heeft vermoedelijk enige vertraging opgelopen, want in Saakes’ Naamlijst voor augustus 1797 vindt men ‘no. 3 voor Augustus, beantwoordende de Vraag: Wie is in Nederland Gemeenebest-gezind […] Gratis’.

Boekhistorische gegevens
De uitgever is volgens de genoemde bronnen: J. ten Brink Gz., te Amsterdam. De prijs van nr. 1 was volgens de Amsterdamsche Courant 2½ stuiver. De Groninger Courant van 21 juli 1797 noemt de Groningse boekverkopers J. Oomkens en Spoormaker bij wie het blad eveneens verkrijgbaar was.

Inhoud
Inhoud van nr. 1 volgens de Groninger Courant van 21 juli 1797:

Wat is de taak van de Nederlander, nu aan het Volk een ontwerp van Staatregeling is aangeboden? is de gewichtige vraag die in het zelve behandeld word. Het bepaald een ieder by zynen plicht, om over dat ontwerp zynen stem uit te brengen, doch na alvorens het zelve gewikt en gewogen te hebben en den zodanigen wien het aan kunde ontbreken mocht, geeft het gepaste aanleiding tot onderzoek en nadenken.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou