Geneeskundig Tydschrift (1796)

Titelbeschrijving
Geneeskundig Tydschrift. Opgestelt door het Genees- Heel-en Artsnymeng-Kundig Genootschap van Brussel, onder de zinspreuk Aegrotantibus (bron: prospectus onder deze titel).

Periodiciteit
Het Geneeskundig Tydschrift moest iedere eerste en vijftiende van de maand uitkomen, te beginnen op 15 februari 1796. Op die datum zouden in één keer de twee afleveringen (‘stukken’) van januari en de eerste aflevering van februari het licht zien.
Het blad is echter niet verschenen. De eerste aflevering van de Actes de la Société de Médecine de Bruxelles (1797) bevat een verklaring: ‘Plusieurs raisons, et entre autres les circonstances difficiles du moment peu favorables au succès d’un pareil ouvrage, ont détourné la Société de ce projet’ (‘Avant-propos’, p. X).

Bibliografische beschrijving
Het tijdschrift zou, volgens opgave in het prospectus, 24 pagina’s in octavo bevatten. De 24 nrs. per jaar zouden in halfjaarlijkse delen worden gebundeld.

Boekhistorische gegevens

Men schreift in tot Brussel by Lecharlier, Boekverkooper op den Berg van het hof; by Horgniez, op den Bureau van de uitgaef der gazetten, en op alle de postcomptoiren van het Nederland en van de vreemde landen.

Abonnementsprijs was 5 gulden en 5 stuivers ‘Brabants courant geld’ per jaar, waarvan de eerste helft betaald diende te worden bij aanvang van de jaargang, en de tweede helft bij afsluiting ervan. Kwartaalabonnementen waren ook mogelijk.

Medewerkers
Een arts, een heelmeester en een apotheker zouden de redactie voeren over resp. algemeen geneeskundige waarnemingen, heel- en vroedkundige bijdragen, en artikelen betreffende ‘Artsnymeng-en-Schei-kundige behandelingen’. Daarnaast werden de lezers, ook als deze vakgenoten geen lid van het genootschap waren, uitgenodigd hun ontdekkingen op schrift te stellen en aan de redactie toe te sturen.
Het prospectus geeft tevens contactadressen van de hoofdredactie, zijnde de secretarissen van het genootschap: voor Nederlandse correspondentie was het Petrus Stephanus KOK (1756-1840), ‘Doctoor, en Professoor in de Orangerie-straet’; voor Franse correspondentie Jan Baptiste VAN MONS (1765-1842), ‘Artsnymenger, op de Munt’ en later behorend tot de grootste geleerden van Europa.

Inhoud
In september 1795 werd de Brussel het geneeskundige genootschap Aegrotantibus opgericht. Het gaf vanaf 1797 tweemaal per jaar zijn Actes de la Société de Médecine de Bruxelles uit maar was, blijkens een ongedateerd tweetalig prospectus, statutair verplicht ook een tijdschrift het licht te doen zien, ‘welkers doelwit zyn zoude van haeren eigen arbeid aen den dag te brengen, te vergaederen en gemeen te maeken, de voornaemste ontdekkingen die in de algemeene Genees-Kunde gedaen zyn’.
De bedoeling was dat het tijdschrift in een Nederlandstalige en een Franstalige editie (Journal de l’Art de Guérir, rédigé par la Société de Médicine, Chirurgie & Pharmacie de Bruxelles) zou verschijnen. Er zouden illustraties bij gevoegd worden.

Exemplaren
¶ Gent, Universiteitsbibliotheek: Bib.Med. 000370 (prospectus)

Rietje van Vliet