Geneeskundige Courant (1765-1767)

Zie Genees- Heel- Ontleed- En Natuurkundige Courant (1765-1767).