Gesprekken tusschen twee Kooplieden, over het Wetboek van den Koophandel (1811)

Zie Dagblad voor den Gemeenen Man (1811).