Gestrafte Huichelaar (ca. 1720)

Titelbeschrijving
De Gestrafte Huichelaar.

Periodiciteit
Periodieke wekelijkse uitgave, blijkens de dateringen boven de 2 afleveringen, respectievelijk ‘Den 22 Augusty’ en ‘Den 29sten Augusty’, die bewaard zijn gebleven.
De layout van het blad en de sterfdatum van de uitgever doen vermoeden dat de Gestrafte Huichelaar omstreeks 1720 is gedrukt.

Bibliografische beschrijving
Uitgave in kwarto. Elke aflevering heeft 4 bladzijden; het geheel is doorgepagineerd 1-8.
Boven het titelblok staat in grote letters het impressum. Het titelblok geeft na de titel een datum. Nr. 2 heeft daarvóór nog: ‘Tweede [= Eerste!] en laatste vervolg van De Gestrafte Huichelaar’.

Boekhistorische gegevens
Colofons: ‘Gedrukt by Jacobus van Egmont’.
Vermoedelijk is hiermee Jacobus I van Egmont bedoeld, wiens werkzame jaren door de STCN op 1710-1724 worden gesteld.

Inhoud
Deze tekst behandelt het leven van de Griek Vulpo, een gegoed man in Adrianopel. Hij doet zich voor als christen, maar verkeert veel met jongedames (van wie er één zwanger blijkt). Ook beschikt hij over een geheim pulver waarmee hij mensen naar een andere wereld helpt.
Na zijn dood wordt er een lijkdienst gehouden in een met zijn geld in stand gehouden klooster. Tijdens de dienst richt het lijk zich op en zegt voor de eeuwige rechterstoel te staan. Daarop openbaart zijn knecht Matteo al Vulpo’s misdaden. Op p. 7 volgt een ‘Leere’: een religieuze aanmaning nooit te huichelen.
Het verhaal maakt een nogal antieke indruk.

Exemplaren
STCN 300379463
¶ Full text 22 augustus 1720 (?)

André Hanou