Gezangen door C.F. Ruppe (1799-1810)

Titelbeschrijving
Twaalftal gezangen, gecomponeert voor drie stemmen.
¶ De overige afleveringen hebben als titel: Tweede, Derde, Vierde Twaalftal gezangen, gecomponeert voor drie stemmen.

Periodiciteit
Het allereerste gezang in het eerste twaalftal wordt in de Naamlijst van Saakes reeds gemeld in december 1799 (p. 92). Het wordt daar genoemd: ‘No. 1’. De nrs. 1-3 worden in deze bron gemeld mei 1800 (p. 136). Waarschijnlijk werden dus alle gezangen eerst elk apart uitgegeven, en daarna, in twaalftallen verzameld, opnieuw als uitgave verkocht. Op die wijze vindt men in Saakes in 1808 vermeld het tweede en derde twaalftal als gehelen. Blijkens de titelpagina’s zijn de 4 twaalftallen uitgegeven in 1802, 1807, 1808 en 1810.
Of we hier feitelijk te maken hebben met een tijdschrift, is discutabel.

Bibliografische beschrijving
De 4 delen waarin de twaalftallen verzameld zijn, hebben telkens een ongepagineerd voorwerk (met titelpagina, inhoudsopgave van het twaalftal; en een Franse titelpagina met een opgave als ‘Gezangen No. II’.
De twaalftallen zelf bestaan uit 12 eenheden van elk 4 pagina’s (telkens 2 muziekbladen en 2 tekstpagina’s) die één gezang bevatten. Deze zijn zelf genummerd, als: ‘No. 1. De Nuttigheid van het Godsdienstig zingen. Door C.F. Ruppe’. Die auteursnaam komt na het allereerste gezang niet meer voor.
Deel 1 bevat dus gezang 1-12, deel 2 gezang 13-24, deel 3 gezang 25-36 en deel 4 gezang 37-48.

Boekhistorische gegevens
Titelpagina’s: ‘Te Leyden, Bij L. Herdingh’.
De prijs van het eerste gezang bedroeg volgens Saakes (t.a.p.) 4 stuivers. Het tweede en derde twaalftal kostte volgens Saakes elk ƒ 2:8.

Medewerkers
De componist Christian Friedrich RUPPE (1753-1826) – op de titelpagina vermeld – was organist van de Lutherse kerk te Leiden. Vanaf 1806 was hij belast met het onderwijs in de theorie der muziek, aan de universiteit van Leiden. Hij was ook kapelmeester van die universiteit.

Inhoud
De gezangen zijn alle religieus van aard, ietwat gevoelvol getint, en bevatten zeker geen dogmatische inhoud. Soms sluiten zij aan bij het kerkelijk jaargetijde.

Exemplaren
¶ Leiden, Universiteitsbibliotheek: 1293 D 17
¶ Full text deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4.

André Hanou