Gezelschaps Minnaar (1774)

Titelbeschrijving
De Gezelschaps Minnaar.

Periodiciteit
De kennis van dit maandags weekblad is vooralsnog slechts gebaseerd op de advertentie in de Leydsche Courant van 14 maart 1774, waarin het derde vertoog wordt aangekondigd: ‘’t zal alle Maandagen vervolgd worden met een Vertoog’.

Boekhistorische gegevens
Genoemde advertentie in de Leydsche Courant meldt: ‘Te Amsterdam in de Boekwinkel van A. Borchers in de Gasthuys-Moolenstraat en verders in de voornaamste Steeden […] à 1 en 1 halve St.’.

Inhoud
Over de inhoud meldt genoemde advertentie:

Het Derde Vertoog van de Gezelschaps Minnaar, verhaalende al wat op zyn Collegie is voorgevallen, met de Vraag van ’t voorige Collegie, die zeer deftig beantwoord is, en die vervolgens alle Weeken door eenige Liefhebbers der Poëzy zullen voorgesteld en beantwoord worden.

Exemplaar
Geen exemplaar bekend.

André Hanou