Godsdienstige (1790)

Titelbeschrijving
De Godsdienstige.

Periodiciteit
Onduidelijke periodiek. Voor nr. 2 wordt geadverteerd in de Oprechte Haarlemse Courant van 6 april 1790.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Leiden, A. en J. Honkoop.
Prijs nr. 2: ƒ 1:5 (Saakes’ Naamlijst mei 1790, p. 17).
In genoemde advertentie spreken de uitgevers van een sterk debiet wegens een ‘niet ongunstige’ ontvangst van nr. 1 ‘by den Godsdienstigen’. Niettemin worden in september van dat jaar nog steeds advertenties geplaatst voor beide ‘deeltjes’.

Inhoud
De inhoud van de vermelde aflevering wordt door Saakes beschreven als ‘Bespiegelingen over de Feestdag, de verzekerde Toevlugt, Onfaalbare Troost, de Beminnelijkheid van den Godsdienst, en Blij-Vooruitzicht’.
Deze items lijken een strekking te hebben die overeenkomt met een wat meer bevindelijk-orthodoxe protestante richting van het blad.

Exemplaar
Geen exemplaar bekend.

André Hanou