Godsdienstige (1790)

Titelbeschrijving
De Godsdienstige.

Periodiciteit
Onduidelijke periodiek. Saakes maakt in zijn Naamlijst van mei 1970 melding van het ‘IIde Stukjen’ van deze titel (p. 17).

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Leiden, A. en J. Honkoop. De prijs van het door Saakes genoemde nr. 2 bedroeg ƒ 1:5.

Inhoud
De inhoud van de vermelde aflevering wordt door Saakes beschreven als ‘Bespiegelingen over de Feestdag, de verzekerde Toevlugt, Onfaalbare Troost, de Beminnelijkheid van den Godsdienst, en Blij-Vooruitzicht’.
Deze items lijken een strekking te hebben die overeenkomt met een wat meer bevindelijk-orthodoxe protestante richting van het blad.

Exemplaar
Geen exemplaar bekend.

André Hanou