Godsdienstige Lutheraan (1791)

Titelbeschrijving
De Godsdienstige Lutheraan. Een Weekblad, voor elk Belijder des Christendoms, inzonderheid voor die, der Onveranderde Augsburgsche Confessie.
De titel van dit ‘No. 1’ is volgens opgave in Saakes’ Naamlijst van januari 1792 (p. 176).

Periodiciteit
In de Oprechte Haerlemsche Courant van 22 november 1791 wordt voor de nrs. 1-7 geadverteerd, die inmiddels ‘reeds uitgegeeven’ zijn. Saakes daarentegen meldt bij nr. 1 van de Godsdienstige Lutheraan, in het register van zijn Naamlijst van januari 1792: ‘word niet vervolgd’.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Alkmaar, H. Hartemink. Prijs: 1½ stuiver per aflevering.

Inhoud
In de genoemde advertentie geeft Hartemink de onderwerpen van de reeds verschenen vertogen:

No. 1. Eene schetze van LUTHERS Godsdienstig leven. No. 2. De waardy van den Christelyken Godsdienst. No. 3. Het Gebruik en Voordeel van het heiligen des Zondags. No. 4. Vervolg der schetze van LUTHERS Godsdienstig leven. No. 5. Een Brief over de Hoop op betere tyden ten aanzien van het Christendom. No. 6. De Christelyke Godsdienst alzins verstandig. No. 7. De Arbeidzaamheid. No. 8. De Herfst, Godsdienstig beschouwd.

Mogelijk behoort dit blad bij de verlichte lutheranen thuis (het fonds van Hartemink neigt naar de progressieve kant). Binnen de lutherse kerk was in deze jaren strijd gaande, onder meer leidend tot de afsplitsing in 1791 van de orthodoxer Hersteld Evangelisch-Luthersen.

Exemplaar
Geen exemplaar bekend.

André Hanou