Goessche Courant (1813-1932)

Titelbeschrijving
Goessche Courant.

Periodiciteit
Het eerste nummer van deze krant verscheen volgens Abrahams (p. 260) vrijwel onmiddellijk na het vertrek van de Fransen, in december 1813 (op 28 december 1813 legden burgemeesters en raden van Goes de eed af en namen hun zetels weer in).
De frequentie was tot 1872 twee keer per week, op maandag en vrijdag; daarna drie keer per week en vanaf 1 augustus 1932 dagelijks.

Bibliografische beschrijving
De krant was nominaal ter grootte van een half vel folioformaat. Het titelblok bevat volgnummer en jaartal, aan weerszijden van het titelvignet de titel met daaronder de verschijningsdag en -datum. Het titelvignet is aanvankelijk een eenvoudige houtsnede van het wapen van Goes. Vanaf 23 mei 1814 is dit wapen voorzien van guirlandes en een kroon.
De tekst is in tweekoloms opmaak, met doorloop van het nieuws dwars in de rechtermarge. De krant bevat nauwelijks advertenties.

Boekhistorische gegevens
Het impressum op de achterzijde meldt op 14 maart 1814: ‘Te Goes, bij F. Kleeuwens, Drukker en Boekhandelaar’.  Op 4 april 1814 wordt hier het adres van Kleeuwens aan toegevoegd: ‘Boekdrukker en Boekhandelaar op de Kaai’.

Inhoud
Nieuwsblad.

Relatie tot andere periodieken
De krant is op 2 januari 1933 opgegaan in de Provinciale Zeeuwsche Middelburgsche Courant (1930-1940).
Behalve de naam heeft de ultra Dordrechts-orthodoxe en antirevolutionaire Nieuwe Goessche Courant (1866-1875) geen enkele relatie met de Goessche Courant.

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 1606 C 2 (onvolledig).

Literatuur
¶ W.P. Abrahams, De pers in Zeeland 1758-1900 (’s-Gravenhage 1912), p. 259-262.

Rietje van Vliet