Gorinchemsche Correspondent (1798)

Titelbeschrijving
De Gorinchemsche Correspondent.

Periodiciteit
Eind 1798 werd bij de Representanten der Gemeente Gorinchem een verzoek ingediend om een weekblad te mogen uitgeven onder bovengenoemde titel. Het zou een beknopt actueel overzicht moeten bevatten van de notulen en besluiten der raadsvergaderingen, alsmede lijsten van ondertrouwden en overledenen.
De rekwestrant kreeg toestemming, in die zin dat de secretarissen van de raadsvergaderingen tegen een nader overeen te komen vergoeding de teksten mochten aanleveren. Het besluit strookte echter niet met het recht van de uitgever van de Predikbeurten, die eveneens de namen van overleden Gorcummers mocht publiceren. Vermoedelijk is de Gorinchemsche Correspondent om deze reden nooit verschenen.

Boekhistorische gegevens
Het rekwest van 1798 was afkomstig van de Gorkumse boekverkoper Johannes van der Wal.

Literatuur
¶ B. Stamkot, Het Gorcumse boek. Vijf eeuwen drukken, uitgeven, verzamelen, lezen en leren te Gorinchem (Gorinchem 2004), p. 76.

Rietje van Vliet