Gravenhaagsche en Rotterdamsche Post (1785)

Titelbeschrijving
De ‘s Gravenhaagsche en Rotterdamsche Post.

Periodiciteit
De afleveringen van dit zaterdags weekblad zijn niet gedateerd. 
Nr. 13 wordt als dubbelnummer aangekondigd in de Rotterdamse Courant van 14 april 1785. De Post moet daarom begin januari 1785 zijn begonnen.
Fruin (1870) schrijft dat deze postwagen ‘16 maal was afgereden’, hetgeen goed te rijmen valt met de aanvangstijd van de opvolger, mei 1785, maar minder goed met de aankondiging in nr. 16: ‘Het Vervolg in No. 17’. De achtergronden van de naamswijziging zijn niet bekend.

Bibliografische beschrijving
De afleveringen bevatten nominaal 8 pagina’s in octavo. Het titelblok bestaat uit het volgnummer en de titel. 

Boekhistorische gegevens
In genoemde advertentie worden als verkoopadressen genoemd: 

Te Amsterdam by Coertse; ’s Hage d’AgéWed. Vermeulen en van Drecht, in de kleine Raam; Delft Poelman; Leiden PerkLuzac en Damme; Utrecht Stubbe; Dordrecht Wanner; Voorburg Siliakus; Rotterdam J.P. Kraefft, en verders alom.

Ingezonden brieven moeten naar Kraefft worden gestuurd. Prijs per aflevering: 1½ stuiver.

Medewerkers
Diverse schrijvers hebben hun medewerking verleend aan de Post. Vermoedelijk was de eindredactie in handen van de Voorburgse boekverkoper Cornelius SILIAKUS. Deze vurige orangist maakt zich althans in zijn Voorburghs korte gedenkzuil (1789) bekend als ‘Schryver der ’s Gravenhaagsche en Rotterdamsche Postwagen’, de opvolger van de Post.
De Leidse orangist Johannes le Francq van Berkheij schrijft echter dat Siliakus’ auteurschap alleen opgaat voor nr. 14 (althans, wat de door Berkheij bewaarde afleveringen betreft). Andere namen die hij in verband brengt met het blad: ‘de Autheurs behooren tot Rotterdam. De vader van [Johannes] Bal de boekverkoper Juffrw. Valkhof en anderen hebben hier in de hand’.

Inhoud
Orangistisch blaadje waarin gebruik wordt gemaakt van diverse literaire vormen, zoals vertogen, dichtwerkjes en al dan niet quasi ingezonden brieven (waaronder openbare afscheidsbrieven van de Leidse patriotten Pieter van Schelle en F.A. van der Kemp).

Relatie tot andere periodieken
Het blad werd opgevolgd door de ‘s Gravenhaagsche en Rotterdamsche Post-Waagen (1785-1787). Zie hierover de advertentie in de Rotterdamse Courant van 7 mei 1785. Het is niet duidelijk of er een relatie is met de eveneens in 1785 verschijnende Amsterdamsche en Leydsche Post-Waagen.

Exemplaren
¶ Leiden, Erfgoed Leiden en Omstreken: collectie Berkheij, band 22-7 (nr. 14), 22-9 (nrs. 13, 15, 16).

Bronnen
¶ Leiden, Erfgoed Leiden en Omstreken: collectie Berkheij, band 22-9 (inhoudsopgave en commentaar).

Literatuur
¶ R. Fruin, Vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, deel 6 (’s-Gravenhage 1870), p. 394.

Rietje van Vliet