Grenadier (1798)

Titelbeschrijving
De Grenadier, of Vaderlandsche Piet, zijne thuiskomst uit de O.I. in Rotterdam, spreekende van de Politieke Omstandigheden van zijn Vaderland en andere Landen.
¶ Ook gespeld: Granadier. Aldus de eerste keer zoals in Saakes’ Naamlijst van oktober 1798 vermeld. Beide spelvormen waren indertijd mogelijk. Indien er verschillende afleveringen geweest zijn, kunnen deze dus een onderling afwijkende titel hebben gehad.

Periodiciteit
Op 11 oktober 1798 wordt in de Rotterdamsche Courant geadverteerd voor nr. 1. Ook Saakes noemt in oktober 1798 de eerste aflevering van dit ‘Weekblad’ (p. 489).
Bij een rijtje periodieken, in een ‘NB.’ door Saakes vermeld aan het einde van zijn jaar 1798, zegt hij: ‘[van] den Grenadier, […]  zijn geen Opgaven ingekomen, dat deze na No. 1 verder vervolgt zijn geworden’ (p. 506).

Boekhistorische gegevens
In genoemde advertentie staat de naam van de Rotterdamse boekdrukker J.D. Demelinne als eerste genoemd, in kapitalen. Andere verkoopadressen: ‘Romeyn te Amsterdam; Van Drecht in Den Haag; Roelofswaart te Delft; Sweben te Schiedam; Coster te Leiden; Moeleman te Arnhem, en by de meeste Boekverkoopers in de Bataafsche Republyk een dag later’.
Prijs nr. 1: 6 duiten (Saakes: ƒ 0:0:12).

Inhoud
Gezien het fonds van uitgever Demelinne, zal dit blad in de radicale hoek thuisgehoord hebben.

Exemplaar
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ Erik Jacobs, Hartslag van een revolutie. Pers en politiek in de Bataafse Republiek (1795-1802) (diss. UvA 2020)

André Hanou
update 24-9-2023