Grieksche Mercuur (1727)

Titelbeschrijving
De Grieksche Mercuur.

Periodiciteit
Over het bestaan van dit blad, dat maandelijks moest verschijnen, worden we ingelicht door de Leydse Courant van 8 december 1727. Dit lemma gaat terug op deze bron. Vermoedelijk is er hoogstens één aflevering verschenen.

Boekhistorische gegevens
Volgens de advertentie is deze mercuur in Amsterdam gedrukt voor de auteur, ‘en by Abraham Stander, Boekverkoper in de Beursstraat, als meede in de andere Steeden by de Boekverkopers te bekomen’.

Inhoud
De ‘Grieksche mercuur, in ’t Duyts en Frans, ieder byzonder’.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Rietje van Vliet